گفتگوی زنده جایگاه شورا در اندیشه آیت الله طالقانی

آیت الله طالقانی اعتقاد راسخ و عمیقی به شورا داشت؛ چرا که شورا روحیه مردم‌سالاری را در نظام سیاسی ایجاد می‌کرد. او تأکید داشت که شورا سنت به جای مانده از پیامبر است و آن هم تکیه‌گاهش است. او معتقد بود که هرچند در برخی از موارد شورا ممکن است عوارضی داشته باشد، ولی این عوارض بهایی است که ما برای رسیدن به شورا می‌پردازیم و نفع آن بیشتر از این عوارض است.
گفتگوی زنده جایگاه شورا در اندیشه آیت الله طالقانی

گفتگوی زنده جایگاه شورا در اندیشه آیت الله طالقانی

آیت الله طالقانی اعتقاد راسخ و عمیقی به شورا داشت؛ چرا که شورا روحیه مردم‌سالاری را در نظام سیاسی ایجاد می‌کرد. او تأکید داشت که شورا سنت به جای مانده از پیامبر است و آن هم تکیه‌گاهش است. او معتقد بود که هرچند در برخی از موارد شورا ممکن است عوارضی داشته باشد، ولی این عوارض بهایی است که ما برای رسیدن به شورا می‌پردازیم و نفع آن بیشتر از این عوارض است.

استنباط آیت الله طالقانی از مسئله شورا برداشت عامی است که در تمام امور مردم جاری می‌باشد. نائینی در کتاب تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله شور و مشورت را در حد تشکیل مجلس و انتخاب نمایندگان از طرف ملت می‌داند، ولی طالقانی مشورت را در تمام سطوح زندگی مردم لازم و ضروری می‌داند و تشکیل شوراهای مردمی را یکی از اصول عملی خود قرار می‌دهد. و به عنوان عالم اسلامی دلایل نقلی و عقلی برای شورا مطرح میکند و شورا را نظریه فراگیر می‌داند.

در همین راستا قصد داریم تا چهار‌شنبه ۱۷ شهریور ماه ساعت ۱۵ با حضور دکتر علی شیرخانی در نشستی تحت عنوان «جایگاه شورا در اندیشه آیت الله طالقانی» در صفحه مجازی کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@ به گفتگو بپردازیم.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.