گفتگوی زنده روایت میدانی از امروز افغانستان

این نشست یکشنبه 28 شهریور ماه ساعت 21 با حضور علیرضا کمیلی و محمد صمصامی در صفحه اینستاگرام به نشانی canoon_org@ برگزار می گردد.
گفتگوی زنده روایت میدانی از امروز افغانستان

گفتگوی زنده روایت میدانی از امروز افغانستان

با شروع قائله افغانستان و پیشروی طالبان، بسیاری از ناظران خارجی نگران وضعیت و سرنوشت اقلیت‌ها و مخالفان امارت اسلامی بودند. در خلال یک ماه گذشته بحث و گفت‌وگوهای زیادی در این رابطه شکل گرفت. برخی معتقد به تغییر رویکرد طالبان بودند و برخی دیگر طالبان را همان طالبان ۲۰ سال گذشته و مدارای فعلی طالبان را مدارایی کوتاه مدت دانسته و معتقد بودند با سیطره کامل طالبان، سیاست‌های سختگیرانه سابق مجددا اعمال خواهد شد. با گسترش دامنه درگیری‌ها به پنجشیر و به وجود آمدن جبهه‌ای مقابل طالبان به نام بازماندگان جبهه مقاومت افغانستان، رفته رفته جبهه‌بندی‌های تحلیل‌گران نیز روشن‌تر شد.

به نظر می‌رسد نه طالبان و نه جبهه مقاومت افغانستان، هیچکدام با اسلاف خود یکسانی کاملی ندارند و تغییرات زیادی در سلوک و اندیشه آنها صورت گرفته است.

از همین روی با توجه به نوظهور بودن غائله افغانستان، به نظر می‌رسد بهترین تحلیل گران افراد میدانی حاضر در صحنه نبرد هستند. افرادی که علاوه بر تنفس در زیست بوم افغانستان در این زمان، با رویکردی اندیشه‌ای نیز به این وقایع نگاه می‌کنند.

در همین راستا کانون اندیشه جوان قصد دارد تا یکشنبه ۲۸ شهریور ماه ساعت ۲۱ با حضور علیرضا کمیلی و محمد صمصامی در نشستی مجازی تحت عنوان «روایت میدانی از امروز افغانستان» در صفحه اینستاگرام به نشانی canoon_org@ به گفتگو بپردازد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.