گفتگوی زنده زنان، تحصیل و ازدواج

در همین راستا قصد داریم تا یکشنبه20 تیرماه ساعت 16 با حضور سرکار خانم دکتر فرشته‌ روح‌افزا در نشستی مجازی تحت عنوان «زنان، تحصیل و ازدواج» به بررسی تاثیرات تحصیل و ازدواج بر یکدیگر در زندگی خانم‌ها بپردازیم. این نشست در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان canoon_org@ برگزار خواهد شد.
گفتگوی زنده زنان، تحصیل و ازدواج

گفتگوی زنده زنان، تحصیل و ازدواج

اهمیت ازدواج به عنوان عامل بقای نسل بشر و بنیانی‌ترین واحد اجتماعی غیرقابل انکار است. در دوره مدرن، مقوله ازدواج تحت تأثیر عوامل متعددی قرار گرفته و تغییرات اساسی یافته است. یکی از این تغییرات، پدیده بالا رفتن سن ازدواج دختران است. این پدیده در کشور ما نیز شیوع بسیاری پیدا کرده است. دانشمندان و محققان، عوامل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مختلفی را برای بالا رفتن سن ازدواج دختران ذکر کرده‌اند.

تحصیل، اشتغال، بالا رفتن میزان شهرنشینی، گسترش امکانات آموزشی و افزایش مشارکت سیاسی زنان در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی از جمله عواملی است که محققان در این زمینه شمرده‌اند. یکی از عوامل افزایش سن ازدواج دختران از منظر محققان، سطح تحصیلات آنهاست. تحقیقات گویای آن هستند که از یک سو، تحصیلات دختران نسبت به پسران در حال افزایش است و از سوی دیگر، سن ازدواج دختران نیز روندی صعودی دارد و میزان تجرد زنان بیشتر شده است.

از همین روی مسأله ازدواج در شرایط کنونی جامعه مسأله مهمی است. مقوله شرایط ازدواج و رابطه تحصیل و ازدواج در چارچوب موضوع کلی سبک زندگی قرار می‌گیرد و از آنجا که ما شاهد تغییرات عمده در سبک زندگی خانواده‌ها هستیم؛ پرداختن به این موضوع برای دانشجویان جوان و جوانان موضوعیت پیدا می‌کند.

در همین راستا قصد داریم تا یکشنبه۲۰ تیرماه ساعت ۱۶ با حضور سرکار خانم دکتر فرشته‌ روح‌افزا در نشستی مجازی تحت عنوان «زنان، تحصیل و ازدواج» به بررسی تاثیرات تحصیل و ازدواج بر یکدیگر در زندگی خانم‌ها بپردازیم. این نشست در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان canoon_org@ برگزار خواهد شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.