گفتگوی زنده عدالت خواهی و پوپولیسم

در همین راستا قصد داریم تا دوشنبه 4 تیرماه ساعت 15 با حضور جناب آقای دکتر محمد خندان در نشستی مجازی با موضوع «عدالت خواهی و پوپولیسم» در صفحه مجازی اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@ به گفتگو بنشینیم.
گفتگوی زنده عدالت خواهی و پوپولیسم

گفتگوی زنده عدالت خواهی و پوپولیسم

وقتی یک نظام دموکراتیک، بیمار و نارسا می‌شود که ارزش‌های دموکراسی را داشته باشد اما فاقد ابزارهای تحقق آن باشد. بنابراین بین آرمان‌های دموکراسی و امکان تحقق آن، شکاف ایجاد می‌شود. در این شرایط، دولت ناکارآمد شده و رهبران در رویارویی با افکار عمومی قرار می‌گیرند و سعی می‌کنند از نهادهای دموکراتیک عبور کرده و به توده روی می‌آورند. اینجا پوپولیسم ظهور می‌کند.

پوپولیسم یکی از بیماری‌های نظام‌های دموکراسی و محصول دولت مدرن است. دولت پوپولیست دولتی است که شعار مردم را می‌دهد و نیازهای مردم در دستور کارش قرار می‌گیرد. این دولت‌ها انحصار رسانه را در دست دارند و همواره از ایده‌های کلی سخن می‌گویند اما روش و راهکاری ارائه نمی‌کنند که چگونه اراده مردم و توده وارد ساختار تصمیم‌سازی شود. پوپولیسم تنها برای تأیید و تثبیت خودش به مردم مراجعه می‌کند و به همین دلیل همواره با تبلیغ، دروغ و عوام‌فریبی سروکار دارند.

یکی از مقولات پرکاربرد در گفتمان پوپولیستی، عدالت‌خواهی برای اقشار محروم است. این ویژگی پوپولیسم در ایام انتخابات بیش از همه ظهور و بروز می‌یابد. در دوران انتخابات، کاندیداهای مختلف از طیف‌های گوناگون سیاسی، بهبود معیشت مردم را شعار خود قرار داده و با وعده‌های اقتصادی، مردم را به سمت خود جلب می‌کنند.

در همین راستا قصد داریم تا دوشنبه ۴ تیرماه ساعت ۱۵ با حضور جناب آقای دکتر محمد خندان در نشستی مجازی با موضوع «عدالت خواهی و پوپولیسم» در صفحه مجازی اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@ به گفتگو بنشینیم.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.