گفتگوی زنده : نظارت استصوابی شورای نگهبان

این نشست سه‌ شنبه 21 اردیبهشت ماه ساعت 22 با حضور جناب آقای دکتر محمد بهادری‌ جهرمی در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ برگزار می گردد.
نظارت استصوابی شورای نگهبان

گفتگوی زنده : نظارت استصوابی شورای نگهبان

از جمله وظایف شورای نگهبان که در قانون اساسی به آن تصریح شده است، نظارت بر انتخابات می باشد. اصل ۹۹ قانون اساسی با صراحت کامل نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. اما از چگونگی نظارتِ اعمالی از طرف شورای نگهبان در اصل مذکور سخنی به میان نیامده و همین امر ، موجب بروز برداشت های حقوقی متفاوت از نوع نظارت شورای نگهبان شده است. بعضی از حقوقدانان به نظارت استطلاعی و بعضی دیگر به نظارت استصوابی شورای نگهبان اعتقاد دارند.

شورای نگهبان در نظر تفسیری خود، نوع نظارت مذکور در این اصل را «استصوابی، و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صالحیت کاندیداها» دانسته است اما تفسیر مفهوم نظارت استصوابی و چرایی و چگونگی این مفهوم هم‌چنان مورد مناقشه بوده و نظرات گوناگونی درباره نظارت استصوابی ابراز شده است.

در همین راستا قصد داریم تا سه‌ شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ساعت ۲۲ با حضور جناب آقای دکتر محمد بهادری‌ جهرمی در نشستی مجازی تحت عنوان«نظارت استصوابی شورای نگهبان؛ آری یا خیر؟!» در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ به گفتگو بپردازیم.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.