گفتگوی زنده نقد تفسیر لیبرالی از اندیشه‌ های امام موسی صدر

امام موسی صدر از متفکرین بزرگ معاصر بوده که علاوه برحوزه اندیشه و فکر کنشگری و فعالیت‌های میدانی بسیار موثری در جهان اسلام داشته است و از مبانی نظری خود برای فعالیت‌های میدانی در منطقه به خصوص در لبنان بهره برده‌اند.
گفتگوی زنده نقد تفسیر لیبرالی از اندیشه‌ های امام موسی صدر

گفتگوی زنده نقد تفسیر لیبرالی از اندیشه‌ های امام موسی صدر

امام موسی صدر از متفکرین بزرگ معاصر بوده که علاوه برحوزه اندیشه و فکر کنشگری و فعالیت‌های میدانی بسیار موثری در جهان اسلام داشته است و از مبانی نظری خود برای فعالیت‌های میدانی در منطقه به خصوص در لبنان بهره برده‌اند.

بنا بر تجربه عملی که امام موسی صدر در میدان عمل انقلابی در محورهای مختلف داشت، در می‌یابیم امام موسی صدر شخصی تمدن‌اندیش است. و اینکه سخن گفتن از نگاه تمدنی امام موسی صدر، سخن گفتن از نگاهی انتزاعی نیست؛ بلکه بازخوانی تجربه‌ای موفق است. از تجربه‌ای که نشان داد حرکت‌های اصلاحی و اجتماعی در مقایسه با حرکت‌های سیاست‌زده زودگذر تا چه اندازه ماندگاری دارد. حرکت امام موسی صدر در لبنان برای اصلاح اجتماعی و سیاسی و مبتنی بر اصلاح فکری و فرهنگی بود. هدف از این نشست بررسی پیوند میان مبانی نظری امام موسی صدر و کنشگری‌های انقلابی ایشان است که نادیده انگاشته می‌شود.

در همین راستا کانون اندیشه جوان قصد دارد تا سه شنبه ۹ شهریور ماه ساعت ۱۵ با حضور احمد رهدار در نشستی مجازی تحت عنوان «نقد تفسیر لیبرالی از اندیشه‌های امام موسی صدر» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی  canoon_org@ به گفتگو بپردازد.

 

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.