گفتگو های زنده انقلاب مستضعفان

نشست ‌های علمی «انقلاب مستضعفان» با دو موضوع «جایگاه مستعفان و رسیدگی به فقرا در اندیشه امام خمینی (ره) » و «تاریخچه خدمات اجتماعی در ایران»، این نشست ها 12 و 13 اسفندماه ساعت 21 در صفحه اینستاگرامی باشگاه اندیشه به نشانی bashgah_net @ برگزار خواهد شد.
تاریخچه خدمات اجتماعی در ایران

گفتگو های زنده انقلاب مستضعفان

 

گفتگو های زنده انقلاب مستضعفان

یکی از مهم‌ترین آرمان انقلاب اسلامی تحقق عدالت اجتماعی، کم شدن فاصله طبقاتی، رفع تبعیض‌های ظالمانه، حمایت از محرومان و فقر ستیزی بود. در نگاه بنیان‌گذار انقلاب اسلامی نیز محرومان، خاستگاه انبیا، پیروان اسلام، پدیدآورندگان انقلاب و حامیان جمهوری اسلامی محسوب می شوند. آنها نقش مهمی در تحولات اجتماعی سیاسی دارند و به تعبیر ایشان در صف مقدم جامعه‌اند. انقلاب اسلامی دستاورد آنهاست؛ جنگ تحمیلی مرهون فداکاری آنان است و دوام نظام برآمده از انقلاب نیز مدیون خدمات و حمایت آنان. افتخار انقلاب اسلامی نیز حمایت از پابرهنگان است.

در همین راستا به بهانه سالروز تاسیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کانون اندیشه جوان قصد دارد در دو نشست ‌های علمی با عنوان «انقلاب مستضعفان» به  بررسی  دو موضوع «جایگاه مستعفان و رسیدگی به فقرا در اندیشه امام خمینی (ره) » و «تاریخچه خدمات اجتماعی در ایران» بپردازد. این نشست ها ۱۲ و ۱۳ اسفندماه ساعت ۲۱ در صفحه اینستاگرامی باشگاه اندیشه به نشانی bashgah_net@ برگزار خواهد شد.

 

 

 

نشست اول : جایگاه مستضعفان و رسیدگی به فقرا در اندیشه امام خمینی (ره)

نشست اول : جایگاه مستضعفان و رسیدگی به فقرا در اندیشه امام خمینی (ره)

طرف‌داری از مستضعفان شاید یکی از پرتکرارترین مطالبی است که امام خمینی (ره) در بیانات خود به آن اشاره داشته‌اند. امام طرف‌دار جدّی حمایت از محرومان و مستضعفان بود، نابرابری اقتصادی را با شدّت و حدّت رد می‌کرد، اشرافیگری را با تلخی رد می‌کرد و به معنای واقعی کلمه امام طرف‌دار عدالت اجتماعی بود. وضعیت کنونی جمهوری اسلامی در مسیر تحقق یکی از مهم‌ترین آرمان‌های انقلاب، ضرورت بازخوانی جایگاه مستضعفان و رسیدگی به فقرا در اندیشه امام خمینی (ره) را بیش از پیش نمایان می­سازد.

در همین راستا به مناسبت سالروز تاسیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کانون اندیشه جوان قصد دارد در نشستی با حضور دکتر علی جعفری هرستانی پیرامون جایگاه مستضعفان و رسیدگی به فقرا در اندیشه امام خمینی (ره) » به گفتگو بپردازد. این نشست‌ سه ­شنبه ۱۲ اسفندماه ساعت ۲۱ در صفحه اینستاگرامی باشگاه اندیشه به نشانی bashgah_net@ برگزار خواهد شد.

 

 

نشست دوم : تاریخچه خدمات اجتماعی در ایران

نشست دوم : تاریخچه خدمات اجتماعی در ایران

پس از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از پرتکرارترین پرسش ها این است که انقلاب مستضعفان در راستای تحقق عدالت اجتماعی چه کارهایی انجام داده است . آدر طول این دوران دولت ها به چه میزانی به سیاست‌گذاری در عرصه اجتماعی اهتمام داشته اند؟

کانون اندیشه جوان قصد دارد در نشستی با حضور جناب آقای محمدرضا فدایی پیرامون موضوع «تاریخچه خدمات اجتماعی در ایران»  به گفتگو بپردازد. این نشست‌ چهار­شنبه ۱۳ اسفند ماه ساعت ۲۱ در صفحه اینستاگرامی باشگاه اندیشه به نشانی bashgah_net@ برگزار خواهد شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.