گفتگو های زنده خصوصی سازی یا خصولتی سازی ؟!

این نشست ها در تاریخ 23 و 24 فروردین ماه طی دو گفتگوی زنده در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ با سه تن از اساتید این حوزه برگزار می گردد.
خصوصی‌سازی در اندیشه حضرت آیت الله خامنه‌ ای

گفتگو های زنده خصوصی سازیی یا خصولتی سازی ؟!

خصوصی‌سازی یکی از بزرگ‌ترین و برجسته‌ترین سیاست‌های قرن گذشته در حیطه اقتصادی بوده است؛ سیاستی که در راستای بهبود رفاه جهان و تقویت کارآیی اقتصاد کشورها اثرات مثبت قابل ‌توجهی به همراه داشته و منجر به بهبود استاندارد زندگی در بسیاری از کشورها شده است. موج‌های سنگین خصوصی‌سازی بعد از فروپاشی شوروی و تضعیف کمونیسم در بسیاری از کشورها به عنوان سیاست اقتصادی غالب مورد توجه قرار گرفت. ایران نیز در دهه‌های گذشته اقدام به خصوصی‌سازی صنایع دولتی کرده است. اما خصوصی سازی در ایران منجر به تجربیات متفاوتی شده است.

در همین راستا قصد داریم در کانون اندیشه جوان پیرامون دو موضوع « تجربه خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی؛ امکان یا امتناع » و « خصوصی‌سازی در اندیشه حضرت آیت الله خامنه‌ای» در تاریخ ۲۳ و ۲۴ فروردین ماه طی دو گفتگوی زنده در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ با سه تن از اساتید این حوزه به گفتگو بنشینیم.

 

نشست اول : تجربه خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی؛ امکان یا امتناع

نشست اول : تجربه خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی؛ امکان یا امتناع
خصوصی سازی در ایران به عنوان یکی از راه های برون رفت از اقتصاد دولتی و افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها و دستیابی به توسعه اقتصادی مطرح بوده اما تجربه واگذاری‌ها نشان می‌دهد که مشکلات، چالش‌ها و موانع زیادی در راه تحقق درست سیاست خصوصی‌سازی وجود داشته است. به گفته صاحب ‌نظران اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از مهمترین عملیات اجرایی در راستای خصوصی‌سازی اقتصادِ عمدتاً دولتی کشور بوده و از آن به عنوان انقلاب اقتصادی یاد می کنند. این صاحبنظران بر این باورند که یکی از اصلی‌ترین و مهمترین موانع توسعه اقتصادی کشور ماهیت دولتی آن است. از این رو برای تحقق توسعه اقتصادی واقعی در کشور لازم است تا جایی که امکان پذیر باشد از تصدی‌گری دولت در اقتصاد کاسته شود.

در همین راستا قصد داریم تا دوشنبه ۲۳ فروردین ماه ساعت ۲۱ با حضور جناب آقایان دکتر سیدامیر سیاح و دکتر سید حسین رضوی‌پور پیرامون موضوع« تجربه خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی؛ امکان یا امتناع» در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ به گفتگو بپردازیم.

 

 

نشست دوم : خصوصی‌سازی در اندیشه حضرت آیت الله خامنه‌ ای

نشست دوم : خصوصی‌سازی در اندیشه حضرت آیت الله خامنه‌ ای
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همیشه در بیاناتشان نقش اقتصاد را در نظام اسلامی بسیار مهم برمی شمارند. ایشان اصل خصوصی‌سازی را نیاز مبرم اقتصاد و کشور می دانند و معتقدند نباید جلوی آن گرفته شود، بلکه باید جلوی لغزش‌ها و خطاها در خصوصی‌سازی گرفته شود و در موارد بسیاری به خطاها صورت گرفته در زمینه خصوصی سازی اشاره کرده اند و تذکراتی داده اند که در برخی موارد منجر به اصلاح یا توقف کار نیز شده است.

در همین راستا قصد داریم تا  سه شنبه ۲۴ فروردین ماه ساعت ۲۱ با حضور جناب آقای دکتر احسان خاندوزی پیرامون موضوع«خصوصی‌سازی در اندیشه حضرت آیت الله خامنه‌ای» در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ به گفتگو بپردازیم.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.