گفتگو های زنده سیاست شهر

در همین راستا و با توجه به در پیش بودن انتخابات شورای شهر و روستا در کشور، قصد داریم در کانون اندیشه جوان پیرامون چهار موضوع « حکمرانی و سیاست‌گذاری شهری» ، « عدالت در سیاست‌گذاری شهری» ، « الزامات سیاست‌گذاری فرهنگی در نهاد شهر» و « سیاست‌گذاری معماری شهری» ، با حضور محمد جواد استادی، میثم مهدیار، علیرضا نادعلی و مهدی عزیزی همدانی در تاریخ های دوم تا پنجم خرداد ماه به مدت چهار شب، طی چهار گفتگوی زنده در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی bashgah_net@ با چهار تن از اساتید این حوزه به گفتگو بنشینیم.
سیاست‌گذاری معماری شهری

گفتگو های زنده سیاست شهر

یکی از مهم ترین عوامل در توسعه ی ملی، سیاست هایی است که با این هدف تدوین می شوند. این سیاست ها در سطوح مختلف شکل می گیرند. یکی از مهم ترین سطوح، سطح شهری می باشد. در چند دهه اخير سياستگذاري شهري به عنوان موضوع مهم علمي در کلان شهرهاي دنيا مطرح شده و بخش وسيعي از مطالعات شهري را به خود اختصاص داده است. شهر یک پدیده سیاسی است که ضمن متاثر بودن از تصمیمات سیاستمداران خود نیز تاثیرگذار بر سیاست است. شهرها عامل حیاتی تعاملات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و معرف جایگاه و شان یک ملت در جهان هستند.

در همین راستا و با توجه به در پیش بودن انتخابات شورای شهر و روستا در کشور، قصد داریم در کانون اندیشه جوان پیرامون چهار موضوع « حکمرانی و سیاست‌گذاری شهری» ، « عدالت در سیاست‌گذاری شهری» ، « الزامات سیاست‌گذاری فرهنگی در نهاد شهر» و « سیاست‌گذاری معماری شهری» ، با حضور محمد جواد استادی، میثم مهدیار، علیرضا نادعلی و مهدی عزیزی همدانی در تاریخ های دوم تا پنجم خرداد ماه به مدت چهار شب، طی چهار گفتگوی زنده در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی bashgah_net@ با چهار تن از اساتید این حوزه به گفتگو بنشینیم.

 

 

 

 

نشست اول : حکمرانی و سیاست‌گذاری شهری

نشست اول : حکمرانی و سیاست‌گذاری شهری
در دوران معاصر با رشد بی رویه شهرنشینی و افزایش جمعیت آنها، مطالبات شهروندان نیز نسبت به گذشته افزایش چشمگیری پیدا کرد‌ه است. کشورهایی که به صورت متمرکز و از بالا به پایین اداره می شدند دیگر نمی توانستند نیازهای شهروندان را تأمین کنند. عدم پاسخ‌گویی دولتمردان به مطالبات و نیازهای شهروندان رفته رفته سبب از دست رفتن مشروعیت حاکمیت و بروز بحران های سیاسی و اجتماعی در جامعه می شد همین کافی بود تا دولتمردان در پی یافتن راه حل هایی برای این مسئله باشند. در سال های اخیر، مقوله حکمرانی شهری به مسئله ای بنیادین در سیاستگذاری شهری تبدیل شده است. با توجه به ظرفیت های قانون اساسی ایران، هنوز چنان که باید به امر سیاستگذاری تبدیل نشده است.

در همین راستا قصد داریم تا یکشنبه ۲ خرداد ماه ساعت ۲۱ با حضور جناب آقای محمدجواد استادی در نشستی مجازی تحت عنوان «حکمرانی و سیاست‌گذاری شهری» در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ به گفتگو بپردازیم.

 

 

 

 

نشست دوم : عدالت در سیاست‌گذاری شهری

نشست دوم : عدالت در سیاست‌گذاری شهری
عدالت همواره موضوعی اساسی و مطرح در بین اندیشمندان علوم سیاسی بوده است. از دهه هفتاد میلادی تغییر رویکردی در دانش مطالعات شهری به وقوع پیوست و به مباحث اخلاقی و غیر مستقیم به بحث عدالت پرداخته شد. از دهه نود میلادی موضوع عدالت شهری در کانون توجه قرار گرفت که شهر را یک ساختار اجتماعی معرفی نموده بود و تمام شهروندان باید نسبت به شهر دارای حق ویژهای باشند.

انصاف در شهر، مستلزم تدوین برنامه‏‌ای است که برداشت بسیاری از افراد از پاداش‏‌های عادلانه را نادیده نگیرد، پاسخی به آرمان‏‌ها و خواست‏‌های افراد بدهد، از خیرِ اجتماعی صورت‌‏بندی‏‌ای به دست دهد، و دست کم آسیبی وارد نکند. این‌که چگونه باید به این هدف رسید بدون این‌که زمینه برای نیروهای طردکننده‌‏ هر چه بیشتر فراهم شود، منافعِ غیرمتعارفی به دست‏اندرکاران برسد، و استثمار کارگران تشدید شود، به هیچ وجه پرسش ساده‌‏ای نیست.

در همین راستا قصد داریم تا دوشنبه ۳ خرداد ماه ساعت ۲۱ با حضور جناب آقای دکتر میثم مهدیار در نشستی مجازی تحت عنوان «عدالت در سیاست‌گذاری شهری» در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ به گفتگو بپردازیم.

 

 

 

 

نشست سوم : الزامات سیاست‌گذاری فرهنگی در نهاد شهر

نشست سوم : الزامات سیاست‌گذاری فرهنگی در نهاد شهر
تعیین الزامات فرهنگی در مدیریت شهری مستلزم شناخت فرآیندهای تعریف شده طرح های فرهنگی قبل، در حین و بعد از سوی سازمان های درگیر با فرهنگ شهری است. سیاستگذاری فرهنگی در مدیریت شهری فقط به گسترش و تعمیق فعالیت های فرهنگی خاص و اقدامات پرورشی برای شهر و شهروندان آن محدود نمی شود، بلکه به صورت ویژه با وظایف و کارکرد سازمان درگیر است و به دیدگاهی فرهنگی در نحوه برنامه ریزی نیاز دارد. از دو وجه، توجه به برنامه ریزی فرهنگی در مدیریت شهری ضرورت دارد و اثرگذار است؛ در وجه نخست اقدامات فرهنگی، مدیریت شهری در توسعه فرهنگی شهر و جامعه مؤثر است و باعث توسعه همه جانبه در حوزه اقتصادی، اجتماعی،سیاسی و کالبدی با بستر فرهنگ خواهد شد و توسعه پایدار را نیز به دنبال خواهد داشت.

در وجه دیگر برنامه ریزی فرهنگی باعث تسهیل در امور مدیریت شهری و نزدیک‌تر شدن به هدف مطلوب در کلیه سطوح شهری می‌شود و کاهش هزینه های مأموریت ها و اقدامات اجرایی را نیز در پی خواهد شد و همچنین در جهان بینی اسلامی بحث فرهنگ ذیل جمهوری اسلامی ویژگی و ماهیت خاصی دارد که باید در سیاستگذاری شهری لحاظ گردد.

در همین راستا قصد داریم تا سه شنبه ۴ خرداد ماه ساعت ۲۱ با حضور جناب آقای علیرضا نادعلی در نشستی مجازی تحت عنوان « الزامات سیاست‌گذاری فرهنگی در نهاد شهر » در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ به گفتگو بپردازیم.

 

 

 

 

نشست چهارم : سیاست‌گذاری معماری شهری

نشست چهارم : سیاست‌گذاری معماری شهری
نمادهاي شهري حامل خاطرات مشترک مردم و مفاهيم فرهنگي و اجتماعي اند و منتقل کننده معاني ضمني گسترده اي در ذهن مردم يک شهر هستند و ازاين رو در شکل گيري ساختار معنايي شهر و احساس هويت مندي مردم شهر نقش عمده اي ايفا مي‌کنند. پيدايش و تشديد اين پيچيدگي ها از يک سو و وجود ابهامات و عدم قطعيت در خصوص علل شکل گيري مسائل و نابساماني هاي موجود در حوزه فرهنگي کشور به ويژه در عرصه نمادها که بخشي از فرهنگ است، اهميت شناخت دقيق و کامل آن ها را براي متوليان سياست گذاري فرهنگي و مسؤولين ذي ربط مسلم نموده است .

در همین راستا قصد داریم تا چهارشنبه ۵ خرداد ماه ساعت ۲۱ با حضور جناب آقای دکتر مهدی عزیزی همدانی در نشستی مجازی تحت عنوان «سیاست‌گذاری معماری شهری» در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ به گفتگو بپردازیم.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.