گفتگو های زنده شاهنامه و اکنون ما

قصد داریم در کانون اندیشه جوان پیرامون دو موضوع «امتداد هویت ایرانی در بستر ادبیات با نگاهی به شاهنامه» و «امکان طرح اندیشه سیاسی از شاهنامه فردوسی» در تاریخ 25 و 26 اسفند ماه طی دو نشست زنده در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ با دو تن از اساتید این حوزه به گفتگو بنشینیم.
امتداد هویت ایرانی در بستر ادبیات با نگاهی به شاهنامه

گفتگو های زنده شاه نامه و اکنون ما

یکی از بزرگترین حماسه‌های جهان، شاهکار حماسی فارسی و ملی ایرانیان و یکی از بزرگترین سندهای هویتی ما، شاهنامه اثر حکیم بزرگ، فردوسی است. شاهنامه، نه ‌تنها بزرگ‌ترین و پرمایه‌ترین مجموعه شعر به جا مانده از دوران غزنوی در خراسان بزرگ است، بلکه مهم‌ترین سند شناخت عظمت زبان فارسی و بارزترین مظهر شکوه و رونق فرهنگ و تمدن ایران باستان و همچنین گنجینه لغات ادبـیات فارسی به شمار می‌رود. این اثر بزرگ‌ترین کتاب به زبان پارسی است که در همه جای دنیا مورد توجه قرار گرفته ‌است و بازتاب‌ گسترده و شکوهمندی در ادبیات جهان داشته‌ است و شاعران بزرگی مانند گوته و ویکتور هوگو را به تمجید از خود واداشته است.

در همین راستا مصادف با سالروز پایان سرایش شاهنامه توسط حکیم ابوالقاسم فردوسی، قصد داریم در کانون اندیشه جوان پیرامون دو موضوع «امتداد هویت ایرانی در بستر ادبیات با نگاهی به شاهنامه» و «امکان طرح اندیشه سیاسی از شاهنامه فردوسی» در تاریخ ۲۵ و ۲۶ اسفندماه طی دو نشست زنده در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ با دو تن از اساتید این حوزه به گفتگو بنشینیم.

 

 

 

نشست اول : امکان طرح اندیشه سیاسی از شاهنامه

نشست اول : امکان طرح اندیشه سیاسی از شاهنامه

حکیم ابوالقاسم فردوسی، سراینده‌ای بزرگ و شخصیت برجسته که پیرو مذهب شیعه نیز بوده است. شخصیتی مطرح در ایرانشهر که ضمن آگاهی از تاریخ ماقبل از اسلام در ایران و همچنین تسلط به منابع دینی آن دوره تلاش موثری جهت ثبت و ضبط تاریخ اسطوره ای و پادشاهی ایران نموده است. که اهمیت این اثر در حفظ زبان پارسی در دورانی گردید که دیگر رواجی در دیوان و مکاتبات نداشت و در پس توی ذهن فردوسی اندیشه بزرگی نهفته بود که ارزش کار آن را تا هزاران سال زنده نگه می دارد. امروز ما برای داشتن اندیشه‌ای مبتنی بر وجوه مختلف سنت خود لاجرم باید از این ذخیره ارزشمند استفاده کنیم. به این منظور باید به امکانات موجود در آن التفات داشته باشیم و در مورد آنها بیشتر تامل کنیم.

در همین راستا قصد داریم تا ۲۵ اسفندماه ساعت ۲۱ با حضور جناب آقای دکتر سید حسین شهرستانی پیرامون موضوع« امکان طرح اندیشه سیاسی از شاهنامه » در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ به گفتگو بپردازیم

 

 

 

 

 

نشست دوم : امتداد هویت ایرانی در بستر ادبیات با نگاهی به شاهنامه

نشست دوم : امتداد هویت ایرانی در بستر ادبیات با نگاهی به شاهنامه

ادبیات هر ملت مهمترین نشانه فرهنگ ملی و خرد جمعی آن ملت است. به علت پیوند عمیقی که آثار منظوم و منثور ادبی ما با آگاهی، هویت ملی و شعور سیاسی و اجتماعی ما دارد، حائز اهمیت فراوان است. این خودآگاهی ملی و خرد جمعی ما ایرانیان به بهترین وجه در شعر و ادب فارسی به صورت اسطوه‌پردازی، حماسه‌سرایی، اخلاق‌گرایی، خردورزی و بینش عرفانی انعکاس پیدا کرده است. شاهنامه آیینه تمام نمای چنین تصویری است که با ارج نهادن به گذشته تاریخی تلاش نمود تا با به نگارش درآوردن تاریخ اسطوره ای، داستان های حماسی شاهان و پهلوانان ایران قبل از اسلام روند حفظ زبان پارسی را پی بگیرد و با ترسیم هویتی جدید به شخص ایرانی در طول تاریخ بعد از هر اتفاق و رویدادی دوباره برخیزد و به حیات خود ادامه دهد.

در همین راستا قصد داریم تا ۲۶ اسفندماه ساعت ۲۱ با حضور جناب آقای علیرضا سمیعی پیرامون موضوع« امتداد هویت ایرانی در بستر ادبیات با نگاهی به شاهنامه» در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانیBashgah_net@ به گفتگو بپردازیم

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.