گفتگو های زنده عدالت و آزادی در نگاه شهید مطهری

این نشست ها در تاریخ 8 و 9  اردیبهشت ماه در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ با دوتن از اساتید این حوزه برگزار می گردد.
آزادی از نگاه شهید مطهری

گفتگو های زنده عدالت و آزادی در نگاه شهید مطهری

نسل جوان حقیقت جوی و پرسش‌گر امروز در پی شناخت و عمق بخشی به آموخته ‌ها و باورهای دینی خویش است، تا از این رهگذر به بینشی جامع و فراگیر پیرامون مجموعه مسائل فکری، فرهنگی و اجتماعی دست یابد. در میان آثار مکتوب و میراث فاخر اندیشه اسلامی، آثار استاد علامه شهید مرتضی مطهری به عنوان یک چارچوب فکری جامع، معتدل، سالم، عقلانی و قوام بخش می‌تواند جوان امروزی و فردای ما را به مسیری مطمئن رهنمود سازد.

در همین راستا قصد داریم در کانون اندیشه جوان پیرامون دو موضوع «عدالت از نگاه شهید مطهری» و « آزادی از نگاه شهید مطهری» در تاریخ ۸ و ۹  اردیبهشت ماه طی دو گفتگوی زنده در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ با دوتن از اساتید این حوزه به گفتگو بنشینیم.

نشست اول: عدالت از نگاه شهید مطهری

نشست اول: عدالت از نگاه شهید مطهری
همان گونه که در اسلام به عدالت بهای فراوان داده شده است، در اندیشه شهید مطهری نیز پرداختن به عدالت و کوشش برای معرفی و اجرای آن، حضوری پررنگ و برجسته داشته است. عدل از دیدگاه شهید مطهری مفهومی چندبعدی است. عدل نوعی جهان بینی است که در ارتباط با عقل، در ردیف کتاب و سنت است. استاد مطهری در امر عدالت سعی کرده است تا چیستی و ماهیت عدالت اجتماعی و جایگاه آن را در سلسله مراتب امور به درستی بشناسند.

در همین راستا قصد داریم تا چهارشنبه ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۲ با حضور جناب آقای دکتر فرزاد جهان بین موضوع« عدالت از نگاه شهید مطهری» در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ به گفتگو بپردازیم.

نشست دوم : آزادی از نگاه شهید مطهری

نشست دوم : آزادی از نگاه شهید مطهری
آیت الله مطهری از اندیشمندانی است که با توجه به شرایط خفقان آمیز دوره پهلوی و نیازهای زمانه، به طرح و بسط مسئله آزادی پرداخت. گرچه او مجالی نیافت که در نظام جمهوری اسلامی با توجه به تجربه آن، به تفصیل به چالش ها و مسائل عینی و رو در روی جمهوری اسلامی بپردازد اما با مباحث مطرح شده توسط ایشان در خصوص آزادی می توان به بازسازی دیدگاه وی در زمینه آزادی پرداخت.

در همین راستا قصد داریم تا پنج شنبه ۹ اردیبهشت ماه ساعت ۲۲ با حضور جناب آقای دکتر میثم صداقت زاده پیرامون موضوع«‌آزادی از نگاه شهید مطهری » در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ به گفتگو بپردازیم.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.