گفتگو های زنده فرهنگ سیاسی

در همین راستا قصد داریم در کانون اندیشه جوان پیرامون فرهنگ سیاسی؛ چهار موضوع «رتوریک سیاسی و انتخابات» ، «فضای مجازی و تاثیر آن بر انتخابات» ، «رفتار انتخاباتی ایرانیان» و «راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی»  با حضور سرکار خانم تینا امین، محمدامین ایمانجانی، جواد نظری‌ مقدم و مهدی رحیمی در تاریخ های یازدهم تا چهاردهم خرداد ماه به مدت چهار شب، طی چهار گفتگوی زنده در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ به گفتگو بنشینیم.
راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی

گفتگو های زنده فرهنگ سیاسی

فرهنگ سیاسی، یکی از مجاری و ابزارهای تجزیه‌ و نحلیل سیاسی در هر کشوری است. رهیافت فرهنگ سیاسی، خود رهیافتی میان‌رشته‌ای و از ترکیب روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی اجتماعی و مردم‌شناسی شکل‌گرفته‌است. ایران سرزمینی متشکل از اقوام ، گروه ها، فرهنگها و جریان های گوناگون و حادثه ساز تاریخ می باشد.

ما اکنون در آستانه انتخابات سیزدهمین دولت پس از انقلاب اسلامی هستیم و درک وضعیت فرهنگ سیاسی کشور در زمینه‌های مختلف می‌تواند برای درک وضع سیاست در کشور مفید باشد. فهم رفتار انتخاباتی ما ایرانیان در سالیان گذشته، تاثیر رتوریک سیاسی بر تصمیم‌گیری‌های ما در انتخابات و  میزان تاثیر فضای مجازی بر فعالیت سیاسی ما، نمایی از این فرهنگ سیاسی را برای ما واضح می‌کند.

در همین راستا قصد داریم در کانون اندیشه جوان پیرامون فرهنگ سیاسی؛ چهار موضوع «رتوریک سیاسی و انتخابات» ، «فضای مجازی و تاثیر آن بر انتخابات» ، «رفتار انتخاباتی ایرانیان» و «راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی»  با حضور سرکار خانم تینا امین، محمدامین ایمانجانی، جواد نظری‌ مقدم و مهدی رحیمی در تاریخ های یازدهم تا چهاردهم خرداد ماه به مدت چهار شب، طی چهار گفتگوی زنده در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ به گفتگو بنشینیم.

 

 

 

 

 

نشست اول : رتوریک سیاسی و انتخابات

نشست اول : رتوریک سیاسی و انتخابات
رتوریک را به‌عنوان كاربرد مؤثر زبان برای اقناع تعریف می‌كنند. رتوریک سياسی یکی از ابزارهای اقناع در كلام است. بر پایه نظریات برخی صاحب‌نظران، یکی از مهم‌ترین بخش‌های علم سیاست، فصاحت و شیوایی سخن است. بر این اساس، سخنرانان با استفاده از رتوریک سیاسی، اقدام به جلب نظر و اخذ رأی می‌کنند.

مسئله رتوریک سیاسی در زمان انتخابات اهمیت زیادی پیدا می‌کند؛ زیرا کاندیداها غالبا با ترفندهای جذاب زبانی و بیانی مواضع خود را بیان می‌کنند؛ در صورتی که ممکن است این ترفندها بر اساس حقیقت نباشد و صرفا دارای قالب و صورت تأثیرگذاری باشد. در نتیجه قدرت بیان کاندیدای مورد نظر، مخاطب را تحت تأثیر قرار داده، او را از تصمیم‌گیری عقلانی و صحیح دور کرده و به عمل به احساسات و هیجانات خویش وا می‌دارد. با توجه به آسیب‌های گسترده رتوریک سیاسی بر سطح جامعه، مسأله ما این است که بدانیم چه راهکارها و راه‌حل‌هایی وجود دارد تا بتوان از تأثیرات منفی رتوریک سیاسی کاست؟ و چه پیشنهادها و راهایی برای تقلیل اثرگذاری این پدیده بر مخاطبان به خصوص در ایام انتخابات وجود دارد.

در همین راستا قصد داریم تا سه‌شنبه ۱۱ خرداد ماه ساعت ۲۱ با حضور سرکار خانم دکتر تینا امین در نشستی مجازی تحت عنوان «رتوریک سیاسی و انتخابات» در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ به گفتگو بپردازیم.

 

 

 

 

نشست دوم : فضای مجازی و تاثیر آن بر انتخابات

نشست دوم : فضای مجازی و تاثیر آن بر انتخابات
امروزه فضای مجازی بستر پرکاربردی برای رقابت‌های سیاسی به‌خصوص در دوره انتخابات شده است. موضوع رابطه انتخابات و فضای مجازی در حیطه «روان‌شناسی تأثیرات رسانه» قرار می‌گیرد.. فضای مجازی از طریق سازوکارهایی مانند برجسته‌سازی، ساده‌سازی و پیش‌زمینه‌سازی بر ذهن مخاطبان تأثیر می‌گذارد. فضای مجازی با زمینه‌چینی، ذهن مخاطبان را برای توجه به برخی موضوعات در آینده آماده می‌سازد. هم‌چنین فضای مجازی موضوعات و مفاهیم عمیق را ساده‌سازی کرده و در دسترس مخاطبان عام قرار می‌دهد؛ زیرا چارچوب‌های ساده و در دسترس پذیرش بیشتری در میان مردم دارد. برای مثال دوقطبی‌سازی انتخابات نیز یکی دیگر از این تاثیرات فضای مجازی است که در تصمیم‌گیری احساسی و بدون پشتوانه عقلانی مردم در انتخابات اثر منفی دارد.

در انتخابات ایران، فضای مجازی به چه شکلی موثر است؟ فضای مجازی توانسته است فضای انتخابات ایران را به سمت عقلایی تر شدن ببرد یا جو هیجانی این فضا را تشدید کرده است؟ آنچه در فضای مجازی دیده و شنیده می‌شود تا چه حد بازنمود درستی از جامعه ایران و فضای سیاسی‌‍اجتماعی ایران است؟

در همین راستا قصد داریم تا چهارشنبه ۱۲ خرداد ماه ساعت ۲۱ با حضور جناب آقای محمدامین ایمانجانی در نشستی مجازی تحت عنوان «فضای مجازی و تاثیر آن بر انتخابات» در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ به گفتگو بپردازیم.

 

 

 

 

نشست سوم : رفتار انتخاباتی ایرانیان

نشست سوم : رفتار انتخاباتی ایرانیان
تبیین و تحلیل رفتار انتخاباتی و رای دهی در جوامع مختلف با توجه به اهمیت انتخابات در ریل گذاری برای سیاست‌مداران؛ از موضوعات مهم جامعه شناسی سیاسی است. محققان این حوزه از مناظر مختلفی سعی می کنند رازهای رفتار انتخاباتی جوامع خود را کشف و شاخص بندی کنند. فرهنگ سیاسی یکی از راههای ورود به چنین تحلیلی است. حتی اگر انتخابات را هم در نظر نگیریم نفس پرداختن به رفتار سیاسی ملتهای مختلف در تبیین رویدادهای سیاسی هماره جذاب بوده است. از این رو تحلیل انتخابات از منظر فرهنگ سیاسی نگاه جدید و افق تازه ای در اختیار ما قرار می دهد تا دریابیم چگونه رفتار انتخاباتی مردم ایران متاثر از داشته های طولانی فرهنگی و فرهنگ سیاسی است.

در همین راستا قصد داریم تا پنج‌شنبه ۱۳ خرداد ماه ساعت ۲۱ با حضور جناب آقای دکتر جواد نظری مقدم در نشستی مجازی تحت عنوان «رفتار انتخاباتی ایرانیان» در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ به گفتگو بپردازیم.

 

 

 

 

نشست چهارم : راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی

نشست چهارم : راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی
مشارکت سياسي يکي از اساسي ترين مفاهيم در علوم اجتماعي محسوب مي شود. مشارکت سياسي به معناي دخيل بودن آحاد جامعه در بسياري از فعاليت ها و ايجاد و اجراي عمليات هاي سياسي مي‌باشد. در ميزان مشارکت سياسي شهروندان عوامل بسياري مانند: انگيزه هاي سياسي، موقعيت اجتماعي، ويژگي هاي شخصي، محيط سياسي، دين و مذهب، سطح اطلاعات مردم، وجود احزاب مختلف در ميدان رقابت هاي سياسي، وجود فرهنگ مشارکت، اعتماد عمومي به قدرت حاکم، عدالت اجتماعي و اقتصادي، فعاليت رسانه هاي جمعي و زمينه سازي آنها موثر ميباشد. و عمده ترين عامل تامين مشارکت، آگاهي و علاقه مردم و حاکميت فرهنگ تعليم و همياري در جامعه است.

در همین راستا قصد داریم تا جمعه ۱۴ خرداد ماه ساعت ۲۱ با حضور جناب آقای مهدی رحیمی در نشستی مجازی تحت عنوان «راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی» در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ به گفتگو بپردازیم.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.