یک کلمه؛ فقه یا قانون؟

یک کلمه؛ فقه یا قانون؟

آیا پس از استقرار جمهوری اسلامی، نظام حقوقی ایران مستقیماً از موازین فقهی و اسلامی تبعیت می‌کند؟ با توجه به رابطه‌ای که بین احکام فقهی و نظام‌های حقوقی معاصر می‌تواند برقرار شود، تعامل و تاثیرپذیری در سطوح مختلف بین قانون گذاری در ایران و فقه اسلامی به چه صورت می باشد؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.