گفتگوی اینترنتی با دکتر سید مهدی ناظمی قره باغ در موضوع جلوه های هنر در بحران های بشری

فیلم کامل گفتگوی اینترنتی با دکتر سید مهدی ناظمی قره باغ

هنرهای مصرفی مانند موسیقی و سینما در بحران کارکرد مثبت دارند؟

آیا هنرمندان فعلی و هنر بحران زده می تواند در حل بحرانی مانند کرونا نقش داشته باشد؟

 

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.