نشریه های سیاسی تشکل های دانشجویی

فیلم کامل بیست و ششمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی
نشریه های سیاسی تشکل های دانشجویی

فیلم کامل بیست و ششمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی

این نشست با حضور مهرداد احمدنژاد (نماینده جامعه اسلامی دانشگاه شهید بهشتی) و محمد رجبی (ادوار بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.