نشریه های فرهنگی و اجتماعی تشکل ها

فیلم کامل بیست و پنجمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی
نشریه های فرهنگی و اجتماعی تشکل ها

فیلم کامل بیست و پنجمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی

این نشست با حضور زهرا صادق زاده (نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی) و ام البنین وکیل زاده (نماینده انجمن اسلامی دانشگاه الزهرا) برگزار شد.
دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.