گفتگوی اینترنتی با دکتر سید حسین شهرستانی در موضوع علوم انسانی مدرن و اضطراب انسان

فیلم کامل گفتگوی اینترنتی با دکتر سید حسین شهرستانی

اضطراب ناشی از کرونا چه نسبتی با اضطراب های ناشی از مدرنیته دارد؟
علوم انسانی موجود برای اضطراب بشر چه راهکارهایی دارد؟
آیا اضطراب میتواند انسان مدرن را در وضعیت بحرانی در جهت ایجاد تغییر قرار دهد؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.