اولین جلسه هم اندیشی تشکل های دانشجویی در کانون اندیشه جوان

اولین جلسه هم اندیشی تشکل های دانشجویی با حضور نمایندگانی از تشکل های دانشجویی در دفتر مرکزی کانون اندیشه جوان برگزار گردید.

اولین جلسه هم اندیشی تشکل های دانشجویی با حضور نمایندگانی از تشکل های دانشجویی در دفتر مرکزی کانون اندیشه جوان برگزار گردید.
پس از برگزاری ۲۳ نشست تشکلی گفتگو محور که حول مسائل دانشگاه و موضوعات روز جامعه و با محوریت نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در ۲ سال گذشته توسط دفتر ارتباط با تشکل های دانشجویی کانون برگزار شد، کانون در دومین گام تصمیم گرفت جهت هم افزایی بیشتر و موثرتر میان تشکل های دانشجویی سلسله جلساتی را با حضور مسئولین و نمایندگان این تشکل‌ها برگزار نماید.
در همین راستا و در اولین جلسه از این جلسات هم‌اندیشی، که با حضور نمایندگان ۵ تشکل دانشجویی در ششم آبان ماه ۱۳۹۹ برگزار گردید.
آقایان غلامی (دبیر آموزش اتحادیه انجمن‌های اسلامی مستقل)، درودی (مسئول تبیین مواضع بسیج دانشجویی)، بزرگخو (دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت)‌، دهقان (دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت)، صبوری (دبیر سابق جنبش عدالت‌خواه دانشجویی) به بیان نقطه نظرات خود و کلان مسائل مطرح در تشکل متبوع خود پرداختند.
در این جلسات تلاش می شود تا مسائل و دغدغه های اصلی تشکل ها مطرح گردیده و کانون اندیشه جوان نیز با تشکیل میز مسائل هر یک از تشکل ها در پرداخت بهتر و علمی تر مسائل تشکل ها پشتیبان و حامی آنها خواهد بود.
این سلسله جلسات در هفته های آتی ادامه خواهد داشت و تشکل های دانشجویی می توانند با هماهنگی مسئول مربوطه در این جلسات حاضر شوند.

 

 

اولین جلسه هم اندیشی تشکل های دانشجویی در کانون اندیشه جوان

 

اولین جلسه هم اندیشی تشکل های دانشجویی در کانون اندیشه جوان

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.