مسیر تشکل‌های دانشجویی / شب اول: شب جنبش عدالتخواه

در این جلسه بنا داریم اهداف و برنامه های اصلی جنبش عدالتخواه در زمان تاسیس را مورد نقد و بررسی قرار بدهیم و با «صالح مفتاح» به گفتگو بنشینیم.
مسیر تشکل‌های دانشجویی / شب اول: شب جنبش عدالتخواه

شب اول: شب جنبش عدالتخواه

جنبش عدالتخواه یک تشکل با قدمت ده ساله است که با هدف عدالتخواهی و مطالبه گری از مسئولین و نهادی های جمهوری اسلامی تشکیل شده . تشکلی که هرچند دور از حاشیه نبوده اما سعی کرده است ارتباط ادوار با مسئولین فعلی را حفظ نماید و این یکی از دلایل موفقیت نسبی این تشکل نوپا است . کانون اندیشه جوان نیز در چند سال اخیر سعی کرده با برگزاری میز موضوعات، برنامه های اصلی این تشکل را شناسایی نماید. در این جلسه بنا داریم اهداف و برنامه های اصلی جنبش عدالتخواه در زمان تاسیس را مورد نقد و بررسی قرار بدهیم و با «صالح مفتاح» به گفتگو بنشینیم.

زمان ۱۶ آذر ساعت ۲۳
از طریق صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.