قلم

ویژه برنامه تلویزیونی همقدم

ویژه برنامه تلویزیونی همقدم

برنامه همقدم کاری مشترک از کانون اندیشه جوان و گروه فرهنگ و اندیشه شبکه چهار به بررسی ظرفیت های اربعین در ارتباط با موضوعات معنویت، تمدن، علوم اجتماعی، مکاتب فکری و… می پردازد.