استاد عبدالحسین خسرو پناه

استاد عبدالحسین خسرو پناه

مختصری درباره استاد

استاد گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حوزه تمحض: فلسفه فلسفه اسلامی پست الکترونیکی:  Khosropanahdezfuli@gmail.com

درباره استاد:

استاد گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

سوابق تحصیل:

۱۳۶۸-۱۳۷۰ دروس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم

۱۳۷۴ دکتراى کلام اسلامى از مؤسسه امام صادق (علیه‌السلام)

تألیف و تحقیق:

۱اصطلاح نامه فلسفه/ مرکز مطالعات و تحقیقات دفتر تبلیغات / با همکاری جمعی از محققان/ ۱۳۷۶(چاپ دوم)

۲کلام جدید/ مرکز مطالعات و پژوهش‌هاى فرهنگى حوزه/ ۱۳۷۹؛ ویرایش جدید این کتاب با عنوان کلام جدید با رویکرد اسلامی با اضافه و اصلاحاتی با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه معارف و نشر معارف در سال ۱۳۸۹ منتشر گردید

۳جامعه مدنى و حاکمیت مدنى/ انتشارات وثوق/ ۱۳۷۹

۴گفتمان مصلحت/ کانون اندیشه جوان / ۱۳۷۹

۵انتظارات بشر از دین / پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/۱۳۸۰

۶جامعه علوى در نهج البلاغه/ مرکز مطالعات و پژوهش‌هاى فرهنگى حوزه علمیه / ۱۳۸۰

۷گستره شریعت / نشر معارف/ ۱۳۸۰

۸پلورالیسم دینى و سیاسى / پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ ۱۳۸۱

۹قلمرو دین/ مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه/ ۱۳۸۱

۱۰اخلاق در قرآن/ معاونت آموزش عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در ندسا/۱۳۸۳

۱۱آسیب شناسی جامعه دینی/ نشر معارف/۱۳۸۴

۱۲جریانهای فکری ایران معاصر/ انتشارات وثوق/ ۱۳۸۴

۱۳شریعه شهود(در باره استاد سید جلال الدین آشتیانی و پاره‌ای از آراء حکمی او)/ انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/۱۳۸۵

۱۴فلسفه‌های مضاف/ انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ ج اول و دوم/۱۳۸۵

۱۵جریان شناسی فکری ایران معاصر/ مؤسسه فرهنگی حکمت نوین اسلامی/ ۱۳۸۸

۱۶آسیب شناسی جامعه دینی/ نشر معارف/ قم/ ۱۳۸۵

۱۷آسیب شناسی دین پژوهی معاصر: تحلیل دین شناسی شریعتی، بازرگان و سروش/ تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ ۱۳۸۸

۱۸نظام معرفت شناسی صدرایی/ با همکاری حسن پناهی آزاد/ تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ ۱۳۸۸

۱۹مسائل جدید کلامی و فلسفه دین جلد (۱و۲و۳)/ جامعه المصطفی (ص) العالمیه/ ۱۳۸۸

۲۰فقه در محک زمانه: نقدی بر مقاله “فقه در ترازو” اثر دکتر سروش/ تهران: کانون اندیشه جوان/ ۱۳۸۸

۲۱هستی شناسی معرفت/ با همکاری حسن پناهی آزاد/ تهران: امیرکبیر/ ۱۳۸۹

۲۲جریان شناسی ضد فرهنگ‌ها/ قم: مؤسسه فرهنگی حکمت نوین اسلامی/ ۱۳۸۹

۲۳دین شناسی/ انتشارات کانون اندیشه جوان/ ۱۳۸۹

۲۴روشنفکری و روشنفکران/ انتشارات کانون اندیشه جوان/ ۱۳۸۹

۲۵فلسفه فلسفه اسلامی/ تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ ۱۳۸۹

۲۶علامه طباطبایی/ فیلسوف علوم انسانی- اسلامی(دوجلد)/ تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ ۱۳۹۰

۲۷اندیشه نامه علامه شعرانی (دوجلد)/ تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ ۱۳۹۰

۲۸رویکرد استاد مطهری به علم و دین/ نشر معارف/ ۱۳۹۰

۲۹دراسه تحلیلیه للمعرفه الدینیه عند سروش/ نشر محبین/ ۱۳۹۰

۳۰انتظارات اعتدالی از دین/ معاونت فرهنگی/ آموزشی سازمان بسیج اساتید/ ۱۳۹۰

۳۱کلام نوین اسلامی/ مؤسسه حکمت نوین اسلامی/ جلد اول و دوم/ ۱۳۹۰

۳۲کلام نوین اسلامی ج۳/ قم: انتشارات تعلیم و تربیت اسلامی/ چاپ اول/ ۱۳۹۲

۳۳فلسفه علوم انسانی/ قم: انتشارات تعلیم و تربیت اسلامی/ چاپ اول/۱۳۹۲

۳۴اندیشه های حکمی و اجتهادی شهید آیت الله محمدباقر صدر/ جمعی از نویسندگان/به کوشش عبدالحسین خسروپناه/ تهران: انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران/ ۱۳۹۲

۳۵تحلیل معرفت/عبدالحسین خسروپناه، مهدی عاشوری/تهران: انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران/ ۱۳۹۲

۳۶تولید و تکوین علوم انسانی اسلامی/عبدالحسین خسروپناه و حمید پارسانیا/تهران: انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران/ ۱۳۹۲

۳۷سروش، دین و نواندیشی/عبدالحسین خسروپناه، حسن پناهی آزاد/ نشر معارف/ ۱۳۹۳

۳۸دین شناسی/ بسیج اساتید و دانشگاه علامه طباطبایی/ ۱۳۹۳

۳۹علم دینی/ بسیج اساتید و دانشگاه علامه طباطبایی/ ۱۳۹۳

۴۰پرستاری حکیمانه/ اکرم السادات حسینی، فاطمه الحانی، عبدالحسین خسروپناه، عبدالکریم بهجت پور/ ۱۳۹۳

۴۱درجست و جوی علوم انسانی اسلامی/عبدالحسین خسروپناه و جمعی از پژوهشگران/جلد۱/ نشرمعارف و شورای عالی انقلاب فرهنگی/ ۱۳۹۳

۴۲درجست و جوی علوم انسانی اسلامی/عبدالحسین خسروپناه و جمعی از پژوهشگران/جلد۲/ نشرمعارف و شورای عالی انقلاب فرهنگی/ ۱۳۹۳

۴۳انسان شناسی اسلامی/عبدالحسین خسروپناه و جمعی از پژوهشگران/ نشرمعارف/ ۱۳۹۳

۴۴رئالیسم معرفتی/عبدالحسین خسروپناه، مهدی عاشوری/تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران/ چاپ اول/ ۱۳۹۳

۴۵روش شناسی علوم اجتماعی/ تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران/ چاپ اول/ ۱۳۹۴

مقالات پژوهشی در نشریه‌ها و همایش‌ها:

۱سنت‌های الهی در جامعه و تاریخ/ کنگره قرآن/ دار القرآن مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی/ ۱۳۷۲

۲علم اطلاع رسانى ونقش آن در اطلاعات علم کلام/ کلام اسلامى ش ۱۴/۱۳۷۴

۳طرح تدوین اصطلاحنامه و نمایه سازى علم کلام/ کلام اسلامى ش ۱۵/۱۳۷۴

۴نگاهى درون دینى به پلورالیسم یا تکثر گرایى دینى / حوزه و دانشگاه شماره ۸/ ۱۳۷۵

۵اسلام و نیازهاى زمان / مجله تخصصى کلام اسلامى / شماره ۱۷/۱۳۷۵

۶مفهوم آزادى از منظر درون و برون دینى / مجله تخصصى کلام اسلامی/ شماره ۱۹ و۲۰ و ۲۱/ ۷۶-۱۳۷۵

۷نگاه درون دینى به پلورالیزم دینی/ کتاب نقد/ ش۴ / ۱۳۷۶

۸نظریه تأویل و رویکردهاى آن/ کتاب نقد/ ش۵ و ۶/ ۱۳۷۶

۹مشروعیت حکومت ولایى / کتاب نقد/ ش۷ / ۱۳۷۷

۱۰اسلام جامع نگر و انقلاب اسلامى ایران/ کتاب جرعه جارى مجموعه مقالات/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى/ ۱۳۷۷

۱۱حوزه، دانشگاه و چیستى و بایستگى علوم انسانی/ دانشگاه اسلامى/ ش۷/ ۱۳۷۷

۱۲امام خمینى و چالش هاى نظرى حکومت ولایی/ دانشگاه اسلامى/ ش۶/ پاییز۱۳۷۷

۱۳آسیب¬ شناسى انقلاب اسلامى ایران/ راه انقلاب ج ۲ مجموعه مقالات پژوهشى درباره انقلاب اسلامى(کمیته پژوهش و مطالعات ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی) تهران/ بهمن۱۳۷۸

۱۴جایگاه مصلحت در حکومت ولایی/ مجموعه آثار کنگره امام خمینی/ ۱۳۷۸

۱۵روشنفکرى از دیدگاه استاد مطهرى و دکتر شریعتی/ مجموعه مقالات همایش احیاى تفکر دینی/ اردیبهشت ۱۳۷۸

۱۶روشنفکری و روحانیت از دیدگاه امام خمینی(ره)/دانشگاه اسلامی/ ش۹ و۱۰/ تابستان و پاییز ۱۳۷۸

۱۷ارزش شناخت / مجله تخصصى کلام اسلامی شماره های۳۲ و ۳۳ و ۳۴ / ۱۳۷۹ و۱۳۷۸

۱۸یازده مغالطه در باب خشونت/ کتاب نقد/ ش۱۴و۱۵/ ۱۳۷۹

۱۹معرفی کتاب نظریه المعرفه/ ذهن/ ش۳/ پاییز۱۳۷۹

۲۰معنایابى از نظرگاه مفسران اسلامى و نشانه شناسان غربى / قبسات شماره۱۷/ ۱۳۷۹

۲۱تئوری‏هاى هاى صدق / ذهن ۱ / ۱۳۷۹

۲۲نظریه مطابقت/ خرد نامه صدرا/ زمستان ۱۳۷۹

۲۳منطق استقراء علمى / مجله تخصصى کلام اسلامی شماره¬های۳۷ و۳۸ و۴۰ و۴۱ و۴۲ / ۸۱- ۱۳۸۰

۲۴قبض تجربه نبوى یا بسط آن/ صباح ویژه نامه گستره¬ى دین/ پاییز ۱۳۸۰

۲۵نقدى بر هرمنوتیک فلسفی/ رواق اندیشه شماره ۶/ اسفند ۱۳۸۰

۲۶دوازده پرسش در باب اسلام و دموکراسی/ کتاب نقد ش ۲۱ و ۲۰/ پاییز و زمستان ۸۰

۲۷جستارى در معنا شناسى معنا، الفاظ و گزاره هاى دینی/ رواق اندیشه شماره ۷/ فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۱

رویکردهاى گسترده شریعت/ رواق اندیشه شماره ۸ / خرداد – تیر ۱۳۸۱

۲۸دیدگاه¬هاى متفکران اسلامى درباره گستره شریعت (۱)/ رواق اندیشه شماره ۱۱/ آبان ۱۳۸۱

۲۹دیدگاه¬هاى متفکران اسلامى درباره گستره شریعت (۲)/ رواق اندیشه شماره ۱۳/ دى ۱۳۸۱

۳۰زیر ساخت‌هاى قرائت پذیر انگارى دین/ قبسات ش ۲۳/ بهار ۸۱

۳۱عارفان و انتظار بشر از دین/ قبسات / ش ۲۴/ تابستان ۸۱

۳۲دین¬دارى و تجددگرایی/ آسیب شناسى مطبوعات /دفتردوم/ مرکز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علمیه/ تابستان ۱۳۸۱

۳۳انتظار بشر از دین در نگاه گالیله/ صباح ۲ و ۳ / فروردین و تیر ۱۳۸۱

۳۴کانت و انتظار بشر از دین/ صباح ۴/ مرداد و شهریور ۱۳۸۱

۳۵انتظار بشر از دین در عرصه اقتصاد/ اقتصاد اسلامى / ش ۸ / زمستان ۱۳۸۱

۳۶اصلاحات از منظر امام على علیه السلام/ دانشگاه انقلاب/۱۳۸۱

۳۷چیستى علم حضورى و کارکردهاى معرفت شناختی آن/ فصلنامه ذهن/ش ۱۵و۱۶/ ۱۳۸۲

۳۸عرفان عاشقانه/ مجموعه آثار امام خمینى و اندیشه هاى اخلاقى – عرفانى مقالات عرفانى/ مؤسسه تنظیم نشر آثار امام خمینى (ره)/ بهار ۱۳۸۲

۳۹اثبات پذیرى گزاره هاى دینی/ قبسات / ش ۲۷/ بهار ۸۲

۴۰معقولیت گزاره هاى دینى (۱)/ پگاه حوزه / ش ۱۰۰/ مرداد ۱۳۸۲

۴۱معقولیت گزاره هاى دینى (۲)/ پگاه حوزه / ش ۱۰۱/ اول شهریور ۱۳۸۲

۴۲معقولیت گزاره هاى دینى (۳)/ پگاه حوزه / ش ۱۰۲/ ۱۵ شهریور ۱۳۸۲

۴۳روشنفکرى و دکتر شریعتی/ کتاب نقد/ شماره ۲۷ و ۲۶/ بهار و تابستان ۱۳۸۲

۴۴آسیب شناسى دین پژوهى معاصر/ قبسات ش ۲۸/ تابستان ۱۳۸۲

۴۵حقیقت پنهان؛ خطای خاموش / زمانه/ شماره۱۵ / آذر ۱۳۸۲

۴۶متکلمان اسلامى و انتظار بشر از دین/ مجله تخصصى الهیات و حقوق دانشگاه علوم اسلامى رضوی/ بهار و تابستان ۱۳۸۲/ شماره۷و۸

۴۷روشنفکری و دکتر شریعتی/ کتاب نقد/ شماره ۲۶ و۲۷/ بهار و تابستان ۱۳۸۲

۴۸اثبات پذیری گزاره¬های دینی/ قبسات/ شماره ۲۷/ بهار ۱۳۸۲

۴۹آسیب شناسی دین پژوهی معاصر/ قبسات/ شماره۲۸/ تابستان ۱۳۸۲

۵۰رویکردهای جدیدکلامی در حکومت مصلح/ فصلنامه علمی تخصصی انتظار موعود/ زمستان ۱۳۸۲

۵۱منطق استقرای شهید صدر/ مجله ذهن/ شماره ۱۸/ تابستان ۱۳۸۳

۵۲ترابط دین و اخلاق از دیدگاه استاد مصباح/ کتاب نقد/ شماره۳۰/ بهار ۱۳۸۳

۵۳آسیب شناسی فلسفه اسلامی/ کتاب نقد/ شماره۳۳/ زمستان ۱۳۸۳

۵۴گفتمان فلسفه فقه/ قبسات/ شماره۳۲/ تابستان ۱۳۸۳

۵۵گستره قرآن/ پژوهش و حوزه / شماره ۱۹و۲۰/ ۱۳۸۳

۵۶نظریه بداهت در فلسفه اسلامی/ مجله ذهن/ شماره ۲۴/ زمستان ۸۴

۵۷چیستی معرفت در معرفت شناسی معاصر/ اندیشه نوین دینی/ شماره ۱/ تابستان ۱۳۸۴

۵۸چیستی معرفت از دیدگاه متفکران مسلمان/ اندیشه نوین دینی/ شماره ۲/ پاییز ۱۳۸۴

۵۹هویت فلسفه اسلامی/ قبسات/ شماره۳۵/ بهار ۱۳۸۴

۶۰فرایند ظهور و بسط نظریه پلورالیستی جان هیک و تهافت های آن/ قبسات/ شماره۳۷/ پاییز ۱۳۸۴

۶۱تاریخچه معرفت شناسی/ آینه معرفت/ شماره۵/ بهار ۱۳۸۴

۶۲گوهر تشیع و دموکراسی/ کتاب نقد/ شماره۳۸/ بهار ۱۳۸۵

۶۳پدیدار‌شناسی از دیدگاه هوسرل و منزلت دین در آن/ فصلنامه تخصصی علوم اسلامی/ شماره ۲ (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه) / تابستان ۱۳۸۵

۶۴تکامل امامت در پرتو دکترین مهدویت/ کنگره بین المللی دکترین مهدویت/ ۱۳۸۵

۶۵فلسفه خود شناسی در حوزه مطالعات دینی/ اندیشه نوین دینی/ شماره ۴و۵/ بهار و تابستان ۱۳۸۵

۶۶فلسفه فلسفه اسلامی/ قبسات/ شماره۳۹و۴۰/ بهار و تابستان۱۳۸۵

۶۷تحلیلی از تصوف با تأکید بر فرقه ذهبیه/ کتاب نقد/ شماره۳۹/ تابستان ۱۳۸۵

۶۸تحلیلی انتقادی از فرقه نعمهاللهیه گنابادیه/ کتاب نقد/ شماره۳۹/ تابستان ۱۳۸۵

۶۹پدیدار¬شناسی از دیدگاه هوسرل و منزلت دین در آن/ فصلنامه تخصصی علوم اسلامی/ شماره ۲ (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه) / تابستان ۱۳۸۵

۷۰تصوف در آینه دانشمندان اسلامی/ کتاب نقد/ شماره۳۹/ تابستان ۱۳۸۵

۷۱مؤلفه‌های دکترین امامت/ اندیشه نو/ شماره اول/ مؤسسه فرهنگی قدس/ آذر ۱۳۸۵

۷۲دلالت معجزات بر اثبات وجود خدا/ قبسات/ شماره۴۱/ پاییز ۱۳۸۵

۷۳آسیب شناسی معرفت و معیشت دینی/ کتاب نقد/ شماره۴۰/ پاییز ۱۳۸۵

۷۴فلسفه فلسفه اسلامی، مندرج در فلسفه‌های مضاف(ج۱)؛ انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول؛ ۱۳۸۵

۷۵فلسفه معرفت، مندرج در فلسفه‌های مضاف(ج۲)؛ انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول؛ ۱۳۸۵

۷۶روش شناسی دین پژوهی/ با همکاری/ پژوهش و حوزه/ شماره ۲۹/ بهار ۱۳۸۶

۷۷فلسفه عشق در حکمت اسلامی/ کتاب نقد/ شماره۴۳/ تابستان ۱۳۸۶

۷۸آسیب شناسی دین پژوهی سنتی/ کتاب نقد/ شماره۴۴/ پاییز ۱۳۸۶

۷۹انسان شناسی درمکتب امام خمینی و دومکتب اگزیستانسیالیسم و اومانیسم/ مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی/ کرامت انسان/ ۱۳۸۶

۸۰تحلیلی از تصوف سنتی(۱)/ معارف/ شماره۵۰/آبان ۱۳۸۶

۸۱تحلیلی از تصوف سنتی(۲)/ معارف/ شماره۵۱/ آذر ۱۳۸۶

۸۲معرکه جریان¬ها/ زمانه/ ۱۳۸۶

۸۳آسیب¬ شناسی دین¬پژوهی سنتی/ کتاب نقد/ ۱۳۸۶

۸۴روش شناسی جریانهای دین پژوهی/ با همکاری/ پژوهش و حوزه/۳۰ و۳۱ تابستان و پاییز ۱۳۸۶

۸۵نظریه دیدبانی/ اندیشه نوین دینی/ شماره ۱۰/۱۳۸۷

۸۶عبدالحسین خسروپناه، مرتضی جوادی آملی/ توانمندی های حکمت متعالیه در امر سیاست/ پژوهش و حوزه/ شماره ۳۴ و ۳۵/ تابستان و پاییز ۱۳۸۷

۸۷عبدالحسین خسروپناه، مصطفی حسینی نسب/ قرائت پذیری دین یا اختلاف پذیری تفقه؟ / پژوهش و حوزه/ شماره ۳۳/ بهار ۱۳۸۷

۸۸نظریه دیدبانی/ روشی برای کشف علوم میان رشته ای/ مطالعات میان رشته ای(علمی-تخصصی)/ شماره ۱/ زمستان ۱۳۸۷

۸۹عبدالحسین خسروپناه، مهدی عبداللهی/ پژوهشی در ماهیت کلام جدید/ اندیشه نوین دینی(علمی-پژوهشی)/ شماره۱۵/ زمستان ۱۳۸۷

۹۰اتحاد ملی و انسجام اسلامی در پرتو وحی/ امامت و تاریخ/ فصلنامه انتظار/۱۳۸۷

۹۱آسیب¬ شناسی روش¬شناسی روشنفکری دینی/ کتاب نقد/ ۱۳۸۷

۹۲استاد معرفت و فلسفه تفسیر/ همایش بزرگداشت مرحوم آیت الله معرفت/ ۱۳۸۷

۹۳استاد معرفت و هرمنوتیک/ همایش بزرگداشت آیت الله معرفت/ ۱۳۸۷

۹۴آسیب شناسی روشنفکری دینی/ مجموعه مقالات دومین همایش نواندیشی دینی(دانشگاه شهید بهشتی)/ آذرماه ۱۳۸۸

۹۵راهکارهای ترویج پوشش اسلامی در بین دختران دانشجو/عبدالحسین خسروپناه، انسیه ماهینی/ معرفت در دانشگاه اسلامی/ سال سیزدهم/ شماره ۳/ پاییز ۱۳۸۸

۹۶سیر انتقادی در تاریخ و باورهای بهائیت/ کتاب نقد/ شماره ۵۲-۵۳/ پاییز و زمستان۱۳۸۸

۹۷آسیب شناسی تصوف سنتی/ پژوهش نامه اخلاق/ سال دوم/ زمستان۱۳۸۸/ شماره۶

۹۸ساختار دانش فلسفه معرفت بر اساس حکمت صدرایی/ ذهن/ شماره ۴۰/ زمستان ۱۳۸۸

۹۹پلورالیسم معرفتی/ فصلنامه حکمت و فلسفه/ شماره اول/ پاییز۱۳۸۸

۱۰۰آسیب شناسی تصوف سنتی/ پژوهش نامه اخلاق/ سال دوم/ زمستان۱۳۸۸/ شماره۶

۱۰۱ساختار دانش فلسفه معرفت بر اساس حکمت صدرایی/ ذهن(تخصصی)/ شماره۴۰/ زمستان ۱۳۸۸

۱۰۲رابطه دین و فناوری در اسلامی شدن دانشگاه/عبدالحسین خسروپناه، حسین مطیع/ معرفت در دانشگاه اسلامی(علمی- پژوهشی)/ سال چهاردهم/ شماره ۱/ بهار ۱۳۸۹

۱۰۳عقلانیت، پیشرفت و انحطاط علمی/ مجموعه مقالات همایش ملّی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت/ ج۵/ اردیبهشت ۱۳۸۹

۱۰۴پیشینه، جایگاه و گستره امامت در علم کلام/ تابستان ۱۳۸۹

۱۰۵نقد محتوایی بخش علیت کتاب تاریخ تحلیلی – انتقادی فلسفه اسلام نوشته دکتر سیدیحیی یثربی/ سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ ۱۳۸۹

۱۰۶پلورالیزم دینی یا پلورالیزم در دین/عبدالحسین خسروپناه، عبدالله محمدی/‍ اندیشه نوین دینی(علمی-پژوهشی)/ پاییز ۱۳۸۹/ شماره ۲۲

۱۰۷چیستی انسان شناسی/عبدالحسین خسروپناه، علی میرزایی/انسان پژوهی دینی(دوفصلنامه تخصصی)/ سال هفتم/ پاییز و زمستان۱۳۸۹

۱۰۸بررسی نظریه«رابطه سه گانه نص و معارف عقلی» در آثار صدرالمتألهین/عبدالحسین خسروپناه، غلامرضا میناگر/قبسات(علمی- پژوهشی)/ شماره ۵۷/ پاییز ۱۳۸۹

۱۰۹الإتجاه التقلیدی المعاصر فی إیران- رصد المکونات و الخصائص و نقد العقل و الممارسه/ مترجم: البدراوی، صالح/ نصوص معاصره/ ربیع ۱۴۳۲ – العدد ۲۲

۱۱۰چیستی و گستره علم دینی از نظرگاه آیت الله جوادی آملی/ اسراء(علمی-پژوهشی)/ شماره ۶/ زمستان ۱۳۸۹

۱۱۱چگونگی کاربردی کردن فلسفه اسلامی/ مجموعه مقالات همایش بین المللی روز جهانی فلسفه/ ۱۳۸۹

۱۱۲وضعیت حوزه های علمی معاصر/ نهضت ترجمه و زمینه ها و عناصر شکل گیری نهضت/ عبدالحسین خسروپناه، عزیز نجف پور، فاطمه گیتی پسند/معرفت در دانشگاه اسلامی/ سال پانزدهم/ شماره ۱/ بهار ۱۳۹۰

۱۱۳چیستی مؤلفه های امامت نزد شیعه و اهل سنت/ کلام اسلامی(تخصصی)/ سال بیستم/ شماره ۷۷/ بهار ۱۳۹۰

۱۱۴آشنایی با انجمن حجتیه/ پیام( علمی- فرهنگی)/ بهار ۱۳۹۰

۱۱۵کارکردهای دین/ خردنامه همشهری/ شماره ۷۵/ بهار ۱۳۹۰

۱۱۶آزادی از منظر استاد مطهری/ دانشگاه تمدن ساز(ویژه نامه بزرگداشت مقام استاد)/ اردیبهشت ۱۳۹۰

۱۱۷دین‌شناسی بازرگان/ همایش ملی جریان‌شناسی اندیشه‌های کلامی جهان اسلام در سده اخیر/ بهار۱۳۹۰

۱۱۸جستاری در اسلامی سازی علوم انسانی/ ماهنامه معارف/ شماره ۸۶/ تیر و مرداد۱۳۹۰

۱۱۹حکمت خودی، پارادایمی نو برای نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی/ تولید علم/ سال پنجم/ شماره ۱۶/ تابستان۱۳۹۰

۱۲۰تفاوت نبوت و امامت/ کلام اسلامی(تخصصی)/ سال بیستم/ شماره ۷۸/ تابستان ۱۳۹۰

۱۲۱تبیین و تحلیل علم قدسی در سنت گرایی دکتر سید حسین نصر/ روش شناسی علوم انسانی(علمی-پژوهشی)/ سال هفدهم/ شماره ۶۷/ تابستان ۱۳۹۰

۱۲۲حقیقت یقین در حکمت و شریعت/ آفاق دین(علمی- پژوهشی)/ شماره ۶/ پاییز ۱۳۹۰

۱۲۳حق دینی یا حق غیر دینی/عبدالحسین خسروپناه، انسیه ماهینی/ اندیشه نوین دینی(علمی- پژوهشی)/ شماره ۲۶/ پاییز ۱۳۹۰

۱۲۴تفسیر امامت در اندیشه استاد مطهری و دکتر شریعتی/ کلام اسلامی/ ش۷۹/ پاییز ۱۳۹۰

۱۲۵بررسی و نقد مبانی نظریه انقلاب های اجتماعی اسکاچ پل/عبدالحسین خسروپناه، مهدی طاهری/ مطالعات انقلاب اسلامی/ ش ۲۶/ پاییز ۱۳۹۰

۱۲۶فرآیند علمی تحول در علوم انسانی/ جستاری بر گفتمان تحول در علوم انسانی/ سازمان بسیج اساتید/ ۱۳۹۰

۱۲۷علامه شعرانی، فرزانگی و فروزندگی/ مندرج در اندیشه نامه علامه شعرانی/ انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ چاپ اول/ ۱۳۹۰

۱۲۸علم و دین از منظر علامه طباطبایی(با همکاری محمد یونس)/ مندرج در علامه طباطبایی فیلسوف علوم انسانی- اسلامی ج۱/ انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ چاپ اول/ ۱۳۹۰

۱۲۹علم و دین از دیدگاه شهید مطهری/ مندرج در علامه طباطبایی فیلسوف علوم انسانی- اسلامی ج۱/ انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ چاپ اول/ ۱۳۹۰

۱۳۰استاد جوادی و فرآیند علم دینی(با همکاری قاسم بابایی)/ مندرج در علامه طباطبایی فیلسوف علوم انسانی- اسلامی ج۱/ انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ چاپ اول/ ۱۳۹۰

۱۳۱علم دینی از دیدگاه استاد مصباح یزدی(با همکاری حسین ایزدی)/ مندرج در علامه طباطبایی فیلسوف علوم انسانی- اسلامی ج۱/ انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ چاپ اول/ ۱۳۹۰

۱۳۲نظریه حاکمیت جهان بینی دینی بر علوم طبیعی و انسانی( تبیین و تحلیل علم دینی از دیدگاه دکتر گلشنی)/ مجموعه مقالات مبانی فلسفی علوم انسانی/ مؤسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی(ره)/ ۱۳۹۱

۱۳۳پنج گام قابل تبیین در فرآیند تحول علوم انسانی/ فصلنامه پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی/ شماره ۱/ بهار ۹۱

۱۳۴فلسفه و قرآن/ همایش ملی قرآن و علوم انسانی/ سازمان بسیج اساتید کشور/ ۱۳۹۱

۱۳۵چیستی فلسفه علوم انسانی/ فصلنامه علمی-پژوهشی آینه معرفت/ دانشگاه شهید بهشتی/ شماره ۳۱/ تابستان ۱۳۹۱

۱۳۶تبیین و تحلیل نظریه دانش ولایی/ فصلنامه علمی- پژوهشی روش شناسی علوم انسانی/ سال هجدهم/ تابستان۱۳۹۱

۱۳۷رابطه دین و اخلاق/ فصلنامه تخصصی اخلاق وحیانی/ پژوهشکده علوم وحیانی معراج/ سال اول/ شماره اول/ پاییز۹۱

۱۳۸آسیب شناسی فلسفه/ فصلنامه علمی-پژوهشی راهبرد فرهنگ/ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی/ سال پنجم/ شماره نوزدهم/ پاییز۱۳۹۱

۱۳۹زبان دین اسلام/ همایش فلسفه دین معاصر/ ۳و۴ دی ماه ۱۳۹۱

۱۴۰برآیند جایگزینی مبانی اسلامی در نظریه ی نام جهانی ” والرشتاین”/ فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست/ شماره ۳/ پاییز و زمستان۱۳۹۱

۱۴۱نقد روش شناسی نظریه علمای ابرار با تأکید بر کتاب مکتب در فرآیند تکامل/ حمیدرضا قربانی مبین، عبدالحسین خسروپناه/ فصلنامه علمی-پژوهشی اندیشه نوین دینی/ دانشگاه معارف اسلامی/ سال نهم/ بهار ۱۳۹۲/ شماره ۳۲

۱۴۲مقامات و منازل سلوک عرفانی از منظر امام خمینی(ره)/ عبدالحسین خسروپناه و علی شفابخش/ انجمن علمی عرفان اسلامی ایران/ دوفصلنامه علمی- پژوهشی عرفان/ شماره هشتم/ بهار و تابستان۱۳۹۲

۱۴۳مقسم تصور و تصدیق از منظر معرفت شناسی نوصدرایی/ عبدالحسین خسروپناه، مهدی عاشوری/ مجله علمی- پژوهشی فلسفه و کلام اسلامی/ دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، شماره یکم/ بهار و تابستان ۱۳۹۲

۱۴۴مبانی حِکمی علم دینی از دیدگاه محمد نقیب العطاس/ فصلنامه علمی- پژوهشی حکمت و فلسفه/ دانشگاه علامه طباطبایی/ سال نهم/ شماره دوم/ تابستان ۱۳۹۲

۱۴۵اسلام و مدرنیته/ فصلنامه علمی- پژوهشی کلام اسلامی/ شماره ۸۶/ تابستان ۱۳۹۲

۱۴۶نقش ابزاری موسیقی دراتصاف نفس به فضائل اخلاقی/ فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش نامه اخلاق/ حسین شایسته، عبدالحسین خسروپناه/ شماره ۲۰/ تابستان ۱۳۹۲

۱۴۷معنویت های کاذب و رسالت روحانیت/ دکتر علی اکبر افراسیاب پور، دکتر عبدالحسین خسروپناه/ مجموعه نشست¬های تخصصی روحانیت و اقتضائات جامعه معاصر: به کوشش محمدکاظم کریمی/ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی/ چاپ اول/ پاییز۱۳۹۲

۱۴۸قرآن و فلسفه/ مجموعه مقالات همایش ملی قرآن و تحول در علوم انسانی/ سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی/ ۱۳۹۲

۱۴۹علم وایمان به عقاید دینی و رابطه آن دو از منظر امام خمینی(ره)/ عبدالحسین خسروپناه، علی شفابخش،زینب لقمان نیا/ فصلنامه علمی-پژوهشی حکمت آیین/ سال پنجم/ شماره۱۷/ پاییز۱۳۹۲

۱۵۰ترابط عقل و دین و تأثیر آن بر فرهنگ اسلامی/ فصلنامه علمی- پژوهشی راهبرد فرهنگ/ سال ششم/ شماره بیست و سوم/ پاییز۱۳۹۲

۱۵۱برآیند جایگزینی مبانی دینی در نظریه«قدرت رادیکال»/ محمد تقی کریمی، عبدالحسین خسروپناه/ فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش-های انقلاب اسلامی/ سال دوم/ شماره۶/ پاییز۱۳۹۲

۱۵۲تبیینی واقع گرایانه از علوم انسانی اسلامی/ سالک فکرت(ارج نامه استاد دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی)/ مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران/ ۱۳۹۲

۱۵۳در جست و جوی علوم انسانی اسلامی/ سالک حکمت(ارج نامه استاد دکتر غلامرضا اعوانی)/ مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران/ ۱۳۹۲

۱۵۴سخن سردبیر/ فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی/ علمی – پژوهشی/ بهار ۱۳۹۳

۱۵۵سخن سردبیر/ فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی/ علمی – پژوهشی/ تابستان۱۳۹۳

۱۵۶نظریه فرایند و ساختار شناخت دکارت در بررسی و نقد استاد مصباح/ عبدالحسین خسروپناه، حسام الدین مؤمنی/ تاریخ فلسفه/ فصلنامه علمی و پژوهشی انجمن بین المللی تاریخ فلسفه/ شماره شانزدهم/ بهار۱۳۹۳

۱۵۷وسعت معنایی عدالت در قرآن/ عبدالحسین خسروپناه، علی اصغر پورعزت، حبیب محمدنژاد چاوشی/ فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات تفسیری/ سال پنجم/ شماره۱۷/ بهار۱۳۹۳

۱۵۸اسلام و معنویت/ مقالات برگزیده نخستین همایش ملی عرفان اسلامی در آموزه های رضوی/ دانشگاه آزاد اسلامی گناباد/ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

۱۵۹بررسی تأثیر مبانی عرفان اسلامی بر فرم و محتوای موسیقی/ حسین شایسته، عبدالحسین خسروپناه/ نشریه علمی- پژوهشی هنرهای زیبا/ دوره ۱۹/ شماره۱/ بهار و تابستان۱۳۹۳

۱۶۰چیستی علم حضوری و کارکردهای معرفت شناختی آن/ علم حضوری و شهود/ به کوشش: ابراهیم دادجو/ سازمان انتشارات پژوهشگاه و اندیشه اسلامی/ چاپ اول/ ۱۳۹۳

۱۶۱تحلیل و بررسی پلورالیسم دینی و گوهر و صدف دین/ عبدالحسین خسروپناه، محمد کاشی زاده/ فصلنامه علمی- پژوهشی در کلام و دین پژوهی/ سال دهم/ تابستان ۱۳۹۳/ شماره۳۷

۱۶۲تحلیل و بررسی دیدگاه نقیب العطاس درباره اسلامی سازی علوم اجتماعی/ عبدالحسین خسروپناه، سید حمیدرضا حسنی، محمد درگاه زاده/ مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی(علمی- پژوهشی)/ شماره ۵۹/ سال هجدهم/ شماره۲/ تابستان ۱۳۹۳

۱۶۳ویژگی های اخلاقی خواص جامعه اسلامی از منظر نهج البلاغه/ عبدالحسین خسروپناه، رضا میرزایی/ مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی(علمی- پژوهشی)/ شماره ۶۰/ سال هجدهم/ شماره ۳/ پاییز ۱۳۹۳

۱۶۴تبیین مفهوم مراقبت در متون اسلامی و تفاوت آن با مفهوم مراقبت در تئوری های مراقبتی پرستاری/ اکرم السادات سادات حسینی ، عبدالحسین خسروپناه ، رضا نگارنده / پژوهش پرستاری/ علمی – پژوهشی/ پاییز ۱۳۹۳

۱۶۵بررسی نسبت فطرت بشری با نظام تاکتیکی/ عبدالحسین خسروپناه، احمد شه گلی/ مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی(علمی- پژوهشی)/ شماره ۶۱/ سال هجدهم/ شماره ۴ / زمستان ۱۳۹۳

۱۶۶نقد «مقاله فقیه به منزله یک مهندس: یک ارزیابی نقّادانه از جایگاه معرفت شناسانه فقه» در سخن سردبیر/ مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی(علمی- پژوهشی)/ شماره ۶۳/ سال نوزدهم/ شماره ۲/ تابستان ۱۳۹۴

۱۶۷تمایز رجعت و تناسخ از دیدگاه شیعه/ عبدالحسین خسروپناه، رمضان پای برجای/ اندیشه نوین دینی(علمی-پژوهشی)/ سال یازدهم/ تابستان ۱۳۹۴/ شماره ۴۱

۱۶۸تفاوت ره از کجاست تا به کجا/ ماهنامه زمانه/ شماره ۱۲۹/ ۱۳۹۴

۱۶۹دیدارشناسی تکفیر گرایی و ارزیابی امنیتی آن(با همکاری احمد مزینانی)/ فصلنامه پژوهش های حفاظتی – امنیتی/ شماره ۱۴/ تابستان ۱۳۹۴

۱۷۰حسن و قبح ذاتی و عقلی در آینه ی نقد و اثبات کلامی(با همکاری هادی وحدانی فر)/ مجله پژوهش های اعتقادی کلامی/ شماره ۱۷/ بهار ۱۳۹۴

۱۷۱واکاوی عدالت سازمانی در پرتو قرآن و روایات( با همکاری حبیب محمدنژاد چاوشی و علی اصغر پورعزت)/ مدیریت در دانشگاه اسلامی ۱۰/ پاییز و زمستان ۱۳۹۴

Presential Knowledge and Proving Its Instances, Al-Mustafa Journal of Islamic studies, Al-Mustafa International Research Institute

The Expectations of Mankind from Religion according to Sayyid Haydar Amuli, Ishraq, Moscow, Islamic philosophy yearbook, No 5, 2014

Epistemological Challenges of Religious Movements, Dialogue, vol 5, No1, 2013

The Expectations of Mankind from Religion according to Sayyid Haydar Amuli, Ishraq, Moscow, Islamic philosophy yearbook, No 5, 2014

Philosophical, Hikmi-Ijtihadi Methodology and Principles in Bihavioral and Social Islamic Sciences, Al-Mostafa, journal of Islamic Studies, vol3, number5, Winter2014

—ÂÂÂÂ Analytic surveying hadiths of Imam Mahdi to conscience and his relationship with the justice of prophet/ International journal of review in life sciences/

سخنرانی ها و مصاحبه‌های چاپ شده در مجلات و کتابها:

۱پازل جریان‌ها(گفتگو)/ زمانه/ شماره ۳۷/ مهر۱۳۸۴

۲ترنم حکمت/ (دستاوردهای علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)/ شماره ۲/ ۱۳۹۱/ سخنرانی‌های عبدالحسین خسروپناه: ۱- فلسفه در ایران با علوم معاصر ارتباطی ندارد؛ ۲- حسن و قبح از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی؛ ۳- فلسفه فلسفه از دیدگاه امام خمینی(ره)؛ ۴-نگاهی به تاریخ علم در جهان اسلام؛ ۵- نقش گفتگوی ادیان در رفع بحران از خود بیگانگی

۳پنج گام قابل تبیین در فرآیند تحول در علوم انسانی، گفت و گو با عبدالحسین خسروپناه/ فصلنامه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی/ مرکز پژوهش های فرهنگی و اجتماعی(صدرا)/ شماره ۱/ بهار ۹۱

۴ترنم حکمت/ (دستاوردهای علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)/ شماره ۳/ ۱۳۹۲/ سخنرانیهای عبدالحسین خسروپناه: ۱- نقش فلسفه در شناخت طبیعت؛ ۲- “اعوانی” و “دینانی” نیم قرن به عرصه فلسفه و حکمت خدمت کردند؛ ۳- علوم انسانی اسلامی؛ روش شناسی حکمی – اجتهادی؛ ۴- حسن و قبح در چارچوب عقل نظری و عملی؛ ۵- نسبت عقل و وحی

۵تحلیل مسئله علوم انسانی موجود در کشور/ مصاحبه علمی با عبدالحسین خسروپناه/ تحول درعلوم انسانی/ جلد اول/ مصاحبه ها و دیدارها/ تدوین به کوشش: علی محمدی، محسن دنیوی، میثم گودرزی/ همایش بزرگداشت دهمین سالگرد ارتحال استاد فقید سید منیرالدین حسینی الهاشمی(ره)/ قم: نشرفردا/ ۱۳۹۲

۶ضرورت تحول در علوم انسانی/ مصاحبه با عبدالحسین خسروپناه/ تحول در علوم انسانی/ جلد اول: مصاحبه ها و دیدارها/ کتاب فردا/ چاپ اول/ زمستان۱۳۹۲

۷گستره و قلمرو موضوعی فقه و فقه سیاسی(گفت و گوی علمی)/ تمایزات فقه و فقه سیاسی/ به اهتمام علی اصغر نصرتی/ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی/ چاپ اول/ تابستان ۱۳۹۳

۸ترنم حکمت/ (دستاوردهای علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)/ شماره۴/ ۱۳۹۳/ سخنرانیهای عبدالحسین خسروپناه: ۱- طرح پرسش¬هایی نو درباره فلسفه اجتماع؛ ۲- قاعده لطف از دیدگاه خواجه نصیر و تطبیق آن بر امامت؛ ۳- الگوی «حکمی- اجتهادی» علوم انسانی اسلامی؛ ۴- فلسفه نفس صدرایی و نظریه تکامل؛ ۵- نقش معرفتی رئالیسم در علوم انسانی

۹جریان شناسی اعتزال نو/ مصاحبه با عبدالحسین خسروپناه/ جریان شناسی اعتزال نو (مجموعه مقالات جریان شناسی و نقد اعتزال نو، جلد اول)/ به کوشش محمد عرب صالحی/ سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ ۱۳۹۳

۱۰پیشرفت و ربط آن به علوم انسانی/ گفت و گوی علمی با عبدالحسین خسروپناه/ علوم انسانی اسلامی(فصلنامه تخصصی)/ شماره ۱۰/ تابستان۱۳۹۳

۱۱شناخت بی واسطه حقیقت دین(مؤلفه های معرفت شناختی، انسان شناختی و متدولوژیک)/ گفت و گو با عبدالحسین خسروپناه/ مجله فرهنگ و علوم انسانی عصر اندیشه/ سال اول/ شماره ششم/ فروردین ۱۳۹۴

سمت ‌های اجرایی:

معاونت آموزشی حوزه علمیه دزفول/ ۱۳۶۶- ۱۳۶۸

-مسئول اداره پژوهشی معاونت پژوهشی نهاد رهبری در دانشگاهها/ ۱۳۷۹-۱۳۷۶

-مدیر نقد و پژوهش کانون اندیشه جوان/ ۱۳۸۰-۱۳۷۸

-مسئول حلقه نقد پژوهشکده حکمت و دین پژوهی/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ ۱۳۸۱-۱۳۷۹

-عضو هیئت مدیره کانون اندیشه جوان/ ۱۳۸۴-۱۳۷۹

-قائم مقام مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه قم / ۱۳۸۴-۱۳۷۹

-قائم مقام معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ ۱۳۸۰-۱۳۷۹

-معاون پژوهشکده حکمت و دین پژوهی/ ۱۳۸۲-۱۳۷۹

-مدیر گروه فلسفه/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ ۱۳۹۰-۱۳۷۹

-عضو شورای علمی گروه معرفت شناسی/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ ۱۳۹۰- ۱۳۷۹

-عضو شورای علمی گروه کلام و دین پژوهی/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی۱۳۹۰-۱۳۷۹

-عضو تحریریه فصلنامه علمی – پژوهشی قبسات/ ۱۳۷۹

-عضو شورای علمی کانون اندیشه جوان/ ۱۳۸۵-۱۳۸۰

-عضو حلقه حکمت و دین پژوهی/ کانون اندیشه جوان/ ۱۳۸۶-۱۳۸۲

-عضو گروه علمی اسلام و مسیحیت مرکز گفت وگوی ادیان/سازمان فرهنگ وارتباطات/ ۱۳۸۶-۱۳۸۳

-عضوشورای پژوهشی گروه تعلیم و تربیت اسلامی/پژوهشکده تعلیم و تربیت/ وزارت آموزش و پرورش/ ۱۳۸۶-۱۳۸۳

-عضو تحریریه فصلنامه ذهن/ ۱۳۸۳

-عضو شورای علمی گروه معرفت شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ ۱۳۹۰-۱۳۸۳

-عضو هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی و نقد و مناظره/ شورای عالی انقلاب فرهنگی/۱۳۸۴

-سردبیر فصلنامه پژوهش‌های تربیت اسلامی/ پژوهشگاه آموزش و پرورش/ ۱۳۸۶-۱۳۸۴

-عضو هیئت تحریریه فصلنامه پژوهش‌های تربیت اسلامی/ پژوهشگاه آموزش و پرورش/ ۱۳۸۶-۱۳۸۴

-دبیرعلمی همایش فلسفه‌های مضاف در روز جهانی فلسفه/ ۱۳۸۴

-دبیر علمی همایش نکوداشت حکیم اصولی آیت‌الله‌علامه ابوالحسن شعرانی/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی / ۱۳۸۶-۱۳۸۵

-عضو شورای علمی گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین پژوهی/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی / ۱۳۹۰-۱۳۸۶

-رئیس کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون بررسی و تأمین نیازهای دینی/ دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام/ ۱۳۸۸-۱۳۸۶

-دبیر علمی همایش هنر دینی/ بزرگداشت علامه جعفری در روز جهانی فلسفه/ ۱۳۸۷-۱۳۸۸

-دبیر علمی همایش علامه طباطبایی، فیلسوف علوم انسانی اسلامی/ ۱۳۸۹-۱۳۹۰

-عضو حقیقی هیات ممیزه دانشگاه امام صادق(ع)/ ۱۳۹۱

-عضو هیئت تحریریه نشریه پژوهشنامه معارف قرآنی

-مدیریت گروه مبانی نظری اسلام در دانشگاه معارف اسلامی

-عضو هیئت تحریریه نشریه مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم

-عضو شورای پژوهشی سازمان بسیج اساتید

-رئیس کمیسیون تخصصی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

-رئیس کارگروه علوم انسانی اسلام شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزش

مدیریت‌های فعلی

رئیس مؤسسه حکمت و فلسفه ایران

دبیر و نایب رئیس هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی،نقد و مناظره

عضویت در شوراهای علمی، راهبردی و نشریات(فعلی)

عضو حقیقی شورای تحول و ارتقا علوم انسانی کشور/ شورای عالی انقلاب فرهنگی

عضویت در شورای اسلامی شدن دانشگاه ها

عضو هیات امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

عضو هیات امنای حوزه دانشگاهیان

عضو هیات امنای دانشگاه مذاهب اسلامی

عضو هیات امنای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

استاد قشر بسیج اساتید

عضو شورای راهبری خاتم الاوصیاء

عضو هیات مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی

عضو شورای پژوهشی مجمع تقریب مذاهب اسلامی

دبیر هیات امنای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

عضو حقیقی شورای سیاست‌گذاری مرکز مطالعات و پژوهش های حوزه علمیه قم

عضو شورای پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی

مدیر مسئول نشریه جاویدان‌خرد/۱۳۹۲

سردبیری دوفصلنامه علمی- تخصصی مطالعات تحول در علوم انسانی سازمان بسیج اساتید

عضو هیأت امنای مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر (عج) در حوزه علمیه قم/ ۱۳۸۹

عضو حقیقی شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی

سر دبیر فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، معرفت/ دفتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

عضو شورای‌عالی‌سیاست‌گذاری ستادپاسخ‌گویی به مسایل مستحدثه دینی/دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

عضو تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی اندیشه نوین دینی

جوایز و نشان‌ها:

۱دریافت لوح تقدیر وکسب رتبه ممتاز در پنجمین مجمع دانشجویان و طلاب ممتاز بسیجی شاهد و ایثارگر کشور/۱۳۷۵

۲تقدیرنامه در دومین کنگره بین المللی امام خمینی(ره) و فرهنگ عاشورا/ ۱۳۷۵

۳تقدیرنامه کنگره بین المللی امام خمینی(ره) واحیاء تفکر دینی/۱۳۷۶

۴تقدیرنامه ستاد بزرگداشت بیستمین سالگرد شهادت استاد مطهری(ره)/۱۳۷۷

۵مقاله ارزش شناخت/ اولین کنگره دین پژوهان سراسر کشور/ ۱۳۷۸/ تحقیق نمونه

۶مقاله روشنفکری از دیدگاه شهید مطهری/ همایش سراسری تفکر دینی یادواره استاد شهید مرتضی مطهری و استاد سید غلامرضا سعیدی/ ۱۳۷۸/ مقاله برتر

۷کتاب کلام جدید/ سومین همایش کتاب برگزیده حوزه علمیه/ ۱۳۷۹/ رتبه تشویقی

۸کتاب گستره شریعت/ دبیرخانه کنگره دین پژوهان سراسر کشور / آذر۱۳۸۰/ پژوهش برتر

۹کتاب جامعه علوى در نهج البلاغه/ در دومین جشنواره سراسرى نهج البلاغه دانشگاهیان سراسرکشور در سال ۱۳۸۱

۱۰مقاله عارفان و انتظار بشر از دین/ نخستین جشنواره مطبوعات اسلامی/ ۱۳۸۱/ رتبه سوم

۱۱جایگاه مصلحت در حکومت ولایی/ کنگره بین المللی امام خمینی/ ۱۳۸۲

۱۲مقاله زیرساخت قرائت پذیر انگاری دین/ جشنواره دوساله مجلات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ ۱۳۸۲/ مقاله برتر

۱۳مقاله زیرساخت قرائت پذیر انگاری دین /دهمین جشنواره مطبوعات سراسرى کشور/ ۱۳۸۲/ رتبه دوم

۱۴گفتمان عشق از دیدگاه امام خمینی /کنگره بین المللی امام خمینی/عرفان و اخلاق/ ۱۳۸۴

۱۵مقاله علم دینی و سکولاریسم/ همایش بین المللی تولید علم/ ۱۳۸۴/ مقاله برتر

۱۶مقاله چیستی فلسفه اسلامی/ سومین همایش سراسری آموزه‌های نبوی و علم مدرن/دبیرخانه همایش سراسری نهضت نرم افزاری و تولید علم/ دانشگاه باقر العلوم/ ۱۳۸۵/ مقاله برتر

۱۷گوهر تشیع و دموکراسی/ جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها/ آبان ۱۳۸۶/ رتبه اول

۱۸دین پژوهی استاد مطهری/ جایزه مطهر از سوی ریاست جمهوری/ ۱۳۸۶/ رتبه اول

۱۹انسان شناسی درمکتب امام خمینی و دومکتب اگزیستانسیالیسم و اومانیسم/ کنگره بین المللی امام خمینی/کرامت انسان/ ۱۳۸۶

۲۰مقاله تصوف سنتی / همایش بین المللی اخلاق اسلامی در دانشگاه/ دانشگاه معارف اسلامی/ ۱۳۸۷/ رتبه اول

قرآن و نیاز بشر به دین از دیدگاه شهید مطهرى/ همایش سراسری اندیشه‌های قرآنی شهید مطهری/ اردیبهشت ۱۳۸۷/ رتبه اول

۲۱مبانی دینی توسعه کوثری از دیدگاه امام خمینی/ پیش کنگره بین المللی امام خمینی دین و توسعه/ خرداد ۱۳۸۷/ مقاله برتر

۲۲کتاب جریان شناسی فکری ایران معاصر/ جشنواره فرهنگی سال جمهوری اسلامی ایران/ ۱۳۸۹/ رتبه اول

۲۳کتاب جریان شناسی ضد فرهنگ‌ها/ جشنواره فرهنگی سال جمهوری اسلامی ایران/ ۱۳۸۹/ رتبه اول

۲۴استاد بسیجی نمونه کشور/ دریافت لوح تقدیر و قرآن کریم از دستان مبارک مقام معظم رهبری حفظه الله