استاد قاسم ابراهیمی پور

استاد قاسم ابراهیمی پور

مختصری درباره استاد

قاسم ابراهیمی پور
استادیار علوم اجتماعی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
ebrahimipour@maaref.ac.ir

حوزه های فعالیت:

علوم اجتماعی اسلامی

سوابق تحصیل:

دانش آموختۀ سطح ۴ (معادل دکتری)، حوزه علمیه قم و کارشناسی ارشد جامعه شناسی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

سوابق تدریس:

استادیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)

استادیار گروه آموزش دین دانشگاه معارف اسلامی

تألیف و تحقیق:

نظریه و مشاهده در علوم اجتماعی از دیدگاه علامه طباطبایی و…، قم: مؤسسه امام خمینی، ۱۳۹۵،

راهبردهای تحکیم خانواده از منظر متون دینی، قم: مؤسسه امام خمینی، ۱۳۹۵،

روش در علوم اجتماعی، پژوهشی تطبیقی بر اساس اندیشه‌های دورکیم، وینچ و علامه طباطبایی، قم: جامعه المصطفی العالمیه، ۱۳۹۴،

شاخص­های خانواده مطلوب از دیدگاه آموزه‌های دینی، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، ۱۳۹۱،

انگیزه‌ها و شیوه‌های تهاجم به روحانیت، تهران: مرکز پژوهش‌های صدا و سیما، ۱۳۸۶،

علم اجتماعی مسلمین رویکردها و روش‌ها، معرفت فرهنگی، ش ۲۵، زمستان ۱۳۹۴.

«رویکرد تفهمی در علوم اجتماعی از دیدگاه فلسفه اسلامی»، مجموعه مقالات نخستین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، ج۱، تهران: آفتاب توسعه، ۱۳۹۳،

کنش‌ متقابل اجتماعی از منظر علامه طباطبایی، فصلنامۀ معرفت فرهنگی اجتماعی، ش ۱۹، س پنجم، تابستان۱۳۹۳،

علوم انسانی اسلامی، تیپ‌بندی رویکردها و ارائه راه حل با تاکید بر جامعه‌شناسی، دو فصلنامۀ پژوهشنامه علوم انسانی اسلامی، س اول، ش دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۳،

خشونت نمادین در خانواده، ماهنامۀ علمی ترویجی معرفت، ش ۱۶۲، خرداد۱۳۹۰.

سمت ‌های اجرایی:

دبیر آموزش گروه جامعه‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،

جانشین پژوهشکده علوم انسانی در پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی،

عضو کارگروه همسرآزاری در همایش اسلام و آسیب‌های اجتماعی وزارت کشور،

عضو کارگروه فلسفه علوم اجتماعی در موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی،

عضو کارگروه خانواده در مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری،

عضو شورای علمی گروه مطالعات اجتماعی در پژوهشگاه المصطفی،

مدیر کارگروه خانواده در مؤسسه قدر،

ارزیاب مقالات فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، معرفت کلامی و کتاب سال حوزه،

دبیر اجرایی همایش ملی علم اجتماعی مسلمین، مؤسسه امام خمینی