آینده انقلاب اسلامی

آینده انقلاب اسلامی

آیا از کودتای ۱۲۹۹ تا چهلمین انتخابات در سال ۱۴۰۰، پدیدار شدن پدیده مردم و فعال شدن اراده مردم حاصل شده است؟
موانع و بحران های پیش روی انقلاب برای فعال تر شدن این اراده چیست؟

برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت هشتاد و دو برنامه کالک مراجعه فرمایید.

? در سایت کانون ببینید.

? در آپارات کانون بینید.

?در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.