برنامه مواضع بهشتی از شبکه چهار

شهید بهشتی را آنطور که شایسته است باید شناخت؛ او چگونه می اندیشید؟ نظرات او در حوزه عدالت، آزادی ها اجتماعی، تعلیم و تربیت، ارکان اصلی نظام اجتماعی، نهاد و نهادسازی چه بود؟

? شهید بهشتی را آنطور که شایسته است باید شناخت؛ او چگونه می اندیشید؟
?نظرات او در حوزه عدالت، آزادی ها اجتماعی، تعلیم و تربیت، ارکان اصلی نظام اجتماعی، نهاد و نهادسازی چه بود؟
?درباره معماری حقوقی او بر قانون اساسی چه می دانید؟

? از امشب تماشا کنید

? بررسی آرا و نظریه های شهید سید محمد حسینی بهشتی در برنامه مواضع بهشتی

? یکشنبه ششم تا جمعه یازدهم تیر

⏰ساعت ۱۹:۰۰

? بازپخش اول ۰۵:۰۰
? بازپخش دوم ۱۲:۰۰

? از شبکه چهار

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.