تمدن نوین اسلامی

تمدن نوین اسلامی

آیا تمدن ساختنی است یا شدنی؟ فرآیند تشکیل و تسریع تمدن چیست؟ در مقابل مشکلات موجود برای تحقق این هدف چه رویکردی باید داشت؟

برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت هشتاد و دو برنامه کالک مراجعه فرمایید.

? در سایت کانون ببینید.

? در آپارات کانون بینید.

?در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.