جامعه عدل گستر

جامعه عدل گستر

تحقق عدالت و استقرار عدل، خواست دائمی انسان در تمام فرهنگ ها و دوره های تاریخی بوده و هست. به راستی عدل در جامعه از چه مکانت و جایگاهی برخوردار است و تا چه اندازه از آن قابلیت عملی شدن را دارد؟

📽 برای مشاهده کامل گفتگو به سیزدهمین قسمت برنامه کالک مراجعه فرمایید.

🌐 در سایت کانون ببینید.

📽 در آپارات کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.