زن و سه نقش اساسی

زن و سه نقش اساسی

زنان در کدام عرصه ی فردی، اجتماعی و خانوادگی می توانند موفق باشند؟ آیا این عرصه ها با یکدیگر تداخل دارند و کدام یک از این عرصه ها بیشترین اهمیت را در جامعه دارا است؟

📽 برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت هفتاد و شش برنامه کالک مراجعه فرمایید.

🌐 در سایت کانون ببینید.

📽 در آپارات کانون ببینید.

📱در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.