زن و سه نقش اساسی

زن و سه نقش اساسی

زنان در کدام عرصه ی فردی، اجتماعی و خانوادگی می توانند موفق باشند؟ آیا این عرصه ها با یکدیگر تداخل دارند و کدام یک از این عرصه ها بیشترین اهمیت را در جامعه دارا است؟

? برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت هفتاد و شش برنامه کالک مراجعه فرمایید.

? در سایت کانون ببینید.

? در آپارات کانون ببینید.

?در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.