سرمایه گذاری آموزشی

سرمایه گذاری آموزشی

عدالت در آموزش یکی از ابعاد مهم برقراری عدالت در جامعه و یکی از بحث های استراتژیک یک نظام آموزشی است. به طوری که هرگونه سرمایه گذاری برای بهبود وضعیت آموزش در آن، مستقیما در آینده کشور تاثیر دارد…

📽 برای مشاهده کامل گفتگو به شانزدهمین قسمت برنامه کالک مراجعه فرمایید.

🌐 در سایت کانون ببینید.

📽 در آپارات کانون ببینید.

 

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.