نمود اجتماعی جنبش دانشجویی

نمود اجتماعی جنبش دانشجویی

حرکت استمراری جنبش دانشجویی نیازمند نمود اجتماعی است، به همین جهت تشکل ها به صورت مداوم می بایست نسبت به ترمیم بدنه اجتماعی خود اهتمام داشته باشند و در این راه این سازمان ها و شخصیت های دارای ظرفیت هستند که باید فرصت و ظهور بروز را برای جنبش مهیا کنند.

? برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت نود و شش برنامه کالک مراجعه فرمایید.

? در سایت کانون ببینید.

? در آپارات کانون ببینید.

?در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.