نهادهای فرهنگی مسائل مردم را نمی دانند

اولین نشست از مجموعه نشست های تجربه نگاری فرهنگی در کانون اندیشه جوان برگزار شد.

اولین نشست از مجموعه نشست های تجربه نگاری فرهنگی در کانون اندیشه جوان برگزار شد.

در این نشست که با حضور مهدی رمضانی معاون توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کل کشور و مدیرعامل موسسه فرهنگی و هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی برگزار شد؛ ایشان به بیان تجربیات فرهنگی و مدیریتی خود در حوزه های فرهنگی پرداخته و ضمن انتقال تجربیات مشکل اصلی نهادهای فرهنگی کشور را ضعف در مخاطب شناسی و ارتباط با مخاطب عنوان کردند.

وی در ادامه با بیان این مطلب که نهادهای فرهنگی مسائل مردم را نمی دانند و بالطبع توان ارتباط گیری و رفع مشکلات فرهنگی را ندارند افزودند مهمترین گام کانون در وهله نخست شناخت درست مخاطب هدف و مسائل این مخاطب است.

رمضانی اضافه کرد تنها در این صورت است که می توان امید داشت خروجی کانون از حیث محتوا و قالب مناسب حال مخاطب بوده و در راستای رفع مسائل او قدم بر می دارد.

لازم به ذکر است نشست های تجربه نگاری فرهنگی هر هفته چهارشنبه ها در کانون اندیشه جوان برگزار می شود.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.