چالش های پسا برجامی

چالش های پسا برجامی

در حالیکه غرب در رویای «پایان تاریخ» به سر می‌برد، جهان به تدریج با «آغازی در تاریخ» مواجه شده است. بدون شک نظام بین الملل دیگر تک قطبی نیست. با این اوصاف اما مسئله ارتباط با آمریکا و دیگر قدرت های بین المللی همواره از مهم ترین مسائل کشور ما در مواجه با این کشور ها بوده است. چالشی که در عصر حاضر و پس از ملغی شدن یک طرفه برجام نیز همچنان بر سیاست خارجه ما حکم فرما است…

📽 برای مشاهده کامل گفتگو به بیست و دومین قسمت برنامه کالک مراجعه فرمایید.

🌐 در سایت کانون ببینید.

📽 در آپارات کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.