گفتگو های زنده سیاستنا

به مناسبت ایام بزرگداشت شهید سید محمد باقر صدر –رضوان الله تعالی علیه- در تاریخ 30 و 31 فروردین‌ماه  طی دو نشست زنده در صفحه اینستاگرام باشگاه اندیشه bashgah_net@ که در ساعت 22 برگزار خواهد شد با  دو موضوع « تحزب در اندیشه شهید صدر » و «بررسی نقش شهید صدر در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی» به بررسی برخی از ابعاد اندیشه این شخصیت برجسته می بپردازیم.
ررسی نقش شهید صدر در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی

گفتگو های زنده سیاستنا

برای ما ایرانیان، مسئله‌ی ارتباط و پیوستگی شهید صدر، مکتب و حرکتش با ارزش ‌های انسانی ‌الهی انقلاب اسلامی ایران، مردم ما و نظام جمهوری اسلامی حائز اهمیت است. اهمیت این ارتباط، هم در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی و هم در ارائه‌ی اصول آن و هم در گسترش و توسعه‌ ی آن به وضوح دیده می‌شود.

کانون اندیشه جوان قصد داردبه مناسبت ایام بزرگداشت شهید سید محمد باقر صدر –رضوان الله تعالی علیه- در تاریخ ۳۰ و ۳۱ فروردین‌ماه  طی دو نشست زنده در صفحه اینستاگرام باشگاه اندیشه bashgah_net@ که در ساعت۲۲ برگزار خواهد شد با  دو موضوع « تحزب در اندیشه شهید صدر » و «بررسی نقش شهید صدر در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی» به بررسی برخی از ابعاد اندیشه این شخصیت برجسته بپردازد.

نشست اول : تحزب در اندیشه شهید صدر

نشست اول : تحزب در اندیشه شهید صدر
به عقیده بسیاری از اندیشمندان شهید سید محمدباقر صدر (ره) «نظریه‌پرداز» انقلاب اسلامی است و در این مورد دارای دیدگاه‌هایی روشن و بی‌بدیل است. ایشان با شناخت مقتضیات جهان معاصر، به مسائل جدید انسانی عرصه‌های گوناگون زندگی برای هدایت، دعوت و تحقق عدالت عنایتی خاص دارد. یکی از این مسائل حزب و تحزب است که در اندیشه‌ی او جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است. در نگاه او، حزب و تحزب جهت تحقق اهداف الهی دعوت حق و عدالت امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

کانون اندیشه جوان قصد دارد به مناسبت ایام بزرگداشت شهید سیدمحمدباقر صدر –رضوان الله تعالی علیه- در اولین نشست زنده در صفحه اینستاگرام باشگاه اندیشه bashgah_net@ که دوشنبه ۳۰ فروردین ماه ساعت۲۲ برگزار خواهد شد به  بررسی « تحزب در اندیشه شهید صدر» با حضور آیت الله محمد حسین ملک زاده بپردازد.

نشست دوم : بررسی نقش شهید صدر در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی

نشست دوم : بررسی نقش شهید صدر در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی
با طرح تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شخصیت‌ها، گروه‌ها و جناح‌های سیاسی مختلف شروع به تهیه طرحی برای تدوین قانون اساسی آینده ایران اسلامی کردند؛ در میان همه این طرح‌ها، پیش‌نویس قانون اساسی شهید صدر بسیار حائز اهمیت بوده و بسیاری از ایده‌ها و دیدگاه‌های شهید محمدباقر صدر در خصوص ساختار اسلامی دولت در پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازتاب یافت.

کانون اندیشه جوان قصد دارد به مناسبت ایام بزرگداشت شهید سید محمد باقر صدر –رضوان الله تعالی علیه- در دومین نشست قصد دارد در دومین نشست زنده در صفحه اینستاگرام باشگاه اندیشه bashgah_net@ که سه شنبه ۳۱ فروردین ماه ساعت۲۲ برگزار خواهد شد به  بررسی به موضوع «بررسی نقش شهید صدر در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی » با حضور حجت الاسلام والمسلمین علی الهی خراسانی بپردازد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.