صنایع خلاق محتاج هسته های خلاق

صنایع خلاق محتاج هسته های خلاق

مسئولین و نهادهای متولی علم و فرهنگ، چگونه می توانند از دانش و ظرفیت های هسته های خلاق در رشد و توسعه صنایع خلاق استفاده کنند؟ به طور کلی صنایع خلاق در کشور ما از چه اهمیت و جایگاهی برخوردار بوده است و چگونه می توان ماهیت و هویت آن را از سایر دانش ها تمییز کرد؟

📽 برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت هشتاد و شش برنامه کالک مراجعه فرمایید.

🌐 در سایت کانون ببینید.

📽 در آپارات کانون ببینید.

📱در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.