رویداد

نشست مجازی روان کاوی و فروید

نشست مجازی روان کاوی و فروید

نشست مجازی با موضوع «ضمیرناخودآگاه در قرآن» با حضور محمدمهدی عباسی آغوی در کانون اندیشه جوان بررسی می‌شود.

نشست مجازی و حضوری فلسفه سیاسی ملاصدرا

نشست مجازی و حضوری فلسفه سیاسی ملاصدرا

نشست مجازی و حضوری هم‌اندیشی و گفتگو با نخبگان با موضوع «فلسفه سیاسی ملاصدرا» با حضور شریف لک‌زایی در غرفه کانون اندیشه جوان در دورۀ سی و سوم نمایشگاه کتاب تهران بررسی می‌شود.

نشست مجازی و حضوری بررسی سینما و هویت انقلاب اسلامی

نشست مجازی و حضوری بررسی سینما و هویت انقلاب اسلامی

نشست مجازی و حضوری هم‌اندیشی و گفتگو با نخبگان با موضوع «بررسی سینما و هویت انقلاب اسلامی» با حضور سعید مستغاثی در غرفه کانون اندیشه جوان در دورۀ سی و سوم نمایشگاه کتاب تهران بررسی می‌شود.

نشست مجازی زبان به مثابه فرهنگ

نشست مجازی زبان به مثابه فرهنگ

نشست مجازی با موضوع «بررسی کارنامه فرهنگستان زبان فارسی» با حضور مهدی صالحی در کانون اندیشه جوان بررسی می‌شود.

نشست مجازی و حضوری راهبرد های فمنیسم در فضای نشر کتاب

نشست مجازی و حضوری راهبرد های فمنیسم در فضای نشر کتاب

نشست مجازی و حضوری هم‌اندیشی و گفتگو با نخبگان با موضوع «راهبردهای فمنیسم در فضای نشر کتاب» با حضور ابوالفضل اقبالی در غرفه کانون اندیشه جوان در دورۀ سی و سوم نمایشگاه کتاب تهران بررسی می‌شود.

نشست مجازی و حضوری بررسی آثار پژوهشی علی ذوعلم در کانون اندیشه جوان

نشست مجازی و حضوری بررسی آثار پژوهشی علی ذوعلم در کانون اندیشه جوان

نشست مجازی و حضوری هم‌اندیشی و گفتگو با نخبگان با موضوع «بررسی آثار پژوهشی علی ذوعلم در کانون اندیشه جوان» با حضور علی ذوعلم در غرفه کانون اندیشه جوان در دورۀ سی و سوم نمایشگاه کتاب تهران بررسی می‌شود.